NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Martha-Julia-Henriette-Edouard LANSSENS


Bij het huwelijk in 1919 waren Martha's ouders Arthur en Henriette niet aanwezig. Ze ontvingen twee dagen vooraf een 'akte van eerbied' vanwege de burgerlijke stand. Dat betekent dat ze niet instemden met het huwelijk, maar zich niet konden verzetten wegens meerderjarigheid. Kozijn Pierre Labyt was getuige. Eugeen en Martha baatten een winkel uit van verf en behang in de Academiestraat nr 2 te Brugge, en woonden later in de Karel de Floustraat 8. Eugeen woonde op zijn oude dag in de Baron Ruzettelaan.Er zijn geen kinderen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.291 personen (individuals, personnes) dd. 8 december 2018 - site: http://lanssens.be