NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Alphonse Louis Edouard Marie LANSSENS


In tegenstelling tot zijn oudere broer Emile die zich nog een heel klein beetje verbonden voelde met Brugge, is Alphonse nooit meer teruggekeerd. Hij vestigde zich in Merksem, waar de industrie rond de eeuwwisseling explosief groeide. In 1870 nog een polderdorp, kwam er in 1892 de oliefabriek 'Huile Impériale', in 1895 de grote margarinefabriek Solo, in 1905 de elektrische centrale, de destillerie Bal, de lucifersfabriek Champy, enz. In 1927 kwam er de Noorderlaan, in 1931 het spoorwegstation 'Merxem', in 1935 het Albertkanaal, huizen, appartementen, straten, winkelcentra, ... een allesomvattende Antwerpse voorstad op de vroegere vruchtbare grond. Het aantal inwoners van Merksem geeft ons een idee van de groei: 11.648 (1900), 18.417 (1910), 26.166 (1930), 41.562 (1983).

Alphonse's beroep was timmerman. Hij staat vermeld in de kiezerslijsten van Merksem 1906-1907. Stemrecht was in die tijd voorbehouden aan mannelijke inwoners die belasting betaalden. Het was meervoudig stemrecht, men kreeg meer stemmen naarmate men meer belastingen betaalde. Vrouwen hadden geen stemrecht. In de tabellen lezen we dat hij een eigendom bezat met een kadastraal inkomen van 62,70 frank, en dat hij 5,33 frank belastingen betaalde. Dat gaf hem recht op 3 stemmen voor de senaat en voor de provincie, en 2 stemmen voor de gemeenteraad.

Alphonse is de geschiedenis ingegaan door zijn bijberoep van vrijwilliger bij de brandweer van Merksem.
Samen met 3 collega's brandweermannen kwam hij op donderdag 5 augustus 1909 onder een instortende muur terecht bij een grote bedrijfsbrand in de gebouwen van Pégase N.V., een veevoederfabriek in de Heirmanstraat, waar eerder de lucifersfabriek ('het stekskesfabriek') gevestigd was. De begrafenis was een memorabele gebeurtenis, waarvan nog oude postkaarten bestaan. De gemeente wou aan de 4 slachtoffers de grootst mogelijke hulde brengen en dus werd voor hen op het kerkhof van Merksem een momument opgericht, dat er vandaag nog altijd staat.

Een stukje sfeer uit de krant van de zesde augustus onder de titel: "VREESELIJKE BRAND TE MERXEM":

"Aan de Pégase is geen redden meer, maar de oliefabriek, de mouterij en meer andere gebouwen dienen bevrijd. Doch woedend knettert en braakt het vuur, aanhoudend en steeds harder, steeds heviger! Hemelhoog slaan de vlammen. De pompiers hielden moedig voet bij stuk, totdat er eene stoomspuit toekwam uit Antwerpen. Weldra week het gevaar voor verdere uitbreiding. Een zucht van verlichting ging op uit de menschenzee. Intussen blusschen de pompiers voort: onophoudend blazen de klaroenen ten teeken van gevaar. Kwart na tien ure stijgt er langs den kant der dokken een akelig schetterende angstkreet uit honderden borsten. In allerijl loopen wij naar dien kant. Eilaas! Er zijn ongelukken! Daar draagt men een gekwetste weg, en een weinig verder liggen de 3 verpletterde lijken nevens elkander. Onder de dooden is de commandant der pompiers. Zijn zoon komt aangeijld, en valt kermende op 't ijselijk gestelde lichaam zijns vaders. Zes mannen rukken den armen jongen van 't lijk. Ieder die er omtrent staat weent heete tranen ... ".
Verder lezen we wie de gewonde persoon was: "Hij (= Van Hooydonck) en Alfons Lanssens, met zijne acht kinderen, schijnen te slapen en zijn volstrekt niet schrikaanjagend om aan te zien. Lanssens leefde nog enigzins toen hij in 't gasthuis aankwam, maar indien allen op den slag niet dood waren, waren zij toch zeker bewusteloos en buiten lijden".

Volgens het krantenartikel bleef weduwe Maria Vermeiren achter met 8 minderjarige kinderen, en niet 9. Dat betekent dat één van de oudste kinderen in 1909 de ouderlijke woning al verlaten had. De stiefdochter Mie Lanssens huwde pas in 1910. Het zal dus het 18-jarig voorkind Eduard Vermeiren zijn, dat al vertrokken was naar Frankrijk.

Maria is op 24.07.1920 hertrouwd met de 8 jaar jongere Guilielmus Van Boven (kasseier en dokwerker, °Kapellen 21.04.1878). Ze werd genoemd 'Moeke Achter', omdat ze bij haar zoon Jos Lanssens achteraan inwoonde. Ze ondertekende de akten met 'Vermeren'.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be