NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Felix LANSSENS


Un grand ménage avec 14 enfants, dont 9 ont atteint l'âge adulte et se sont mariés.
Felix était marchand de lapins à Lichtervelde où il habitait dans la Stegelstraat n°114. Il avait des problèmes aves ses deux frères Leonard et Eduard, et ce du fait que eux aussi, succédant à leur père, faisaient la commerçe des lapins. En 1871 , une dispute éclatait, avec des coups de poing dont Félix était la victime (voir: Leonardus Lanssens).

A l'age de 36 ans, Felix est condamné par le tribunal de police de Torhout à 2 jours de prison pour un délit ignoré. Quand il se présente à la prison de Bruges, le jeudi 27 octobre 1870, sa description est notée comme suit: taille 1m67, cheveux et sourcils bruns, front ordinaire, yeux gris, nez gros, bouche moyenne, menton rond et visage ovale.
Sidonie Plettinck et le fils Gustave Lanssens sont condamnés en 1885 à 6 mois de prison pour vol de 100 francs avec violance sur la personne de Karel Vandepitte.

Felix et Sidonie finissent leurs jours à Menin, à la Rue de la Gare. Au cours de la Première Guerre mondiale, Felix a connu un mort atroce. Sa tête a été décapitée par un obus tiré dans la rue de Bruges. La ville de Menin, occupé par les Allemands, était continuellement bombardée par les troupes Anglaises. Dans la marge de l'acte de décès est annoté: «Mort pour la Belgique - Gestorven voor België». Ce jour là, trois autres personnes connaissaient la même distinction. Selon la famille, le nom de Felix est inscrit dans la «Menenpoort» à Ypres. La «Porte de Menin» est de réputation mondiale avec 55.000 noms inscrits. En arrivant de Menin, le nom de Felix Lanssens devait se trouver immédiatement à droite, en haut.
______________________________________________________

Een groot gezin met 14 kinderen, waarvan verscheidene vroeg overleden zijn. Negen werden er volwassen en huwden.
In Lichtervelde was Felix konijnenkoopman. Hij woonde er in de Stegelstraat nr 114. Er waren moeilijkheden met zijn beide broers Leonard en Eduard, want ook die handelden - in opvolging van hun vader - in konijnen. Hiervoor verwijzen we naar de vechtpartij waarvan hij slachtoffer werd in 1871 (zie bij Leonardus Lanssens).

Felix had een jaar eerder al eens 2 dagen doorgebracht in de Brugse gevangenis "Het Pandreitje". Hij was veroordeeld tot die straf door de politierechter van Torhout. De aard van zijn overtreding wordt echter niet vermeld. Dit korte verblijf levert ons wel de persoonsbeschrijving van Felix op: 36 jaar, 1m67, bruine haren en wenkbrauwen, gewoon voorhoofd, grijze ogen, dikke neus, middelmatige mond, ronde kin en ovaal gezicht.

Felix liep dan nog eens een boete op van 60 francs, namelijk op 16 november 1872, om de geboorte van zijn zoon Victor-Emile niet tijdig (d.w.z. binnen de drie dagen) aangegeven te hebben op de burgerlijke stand van Lichtervelde.
Op 18.09.1883 vertrekt hij naar Armentières, en vandaar naar Roubaix waar hij vele jaren verblijft. Hij woont er in de wijk "Rossini", nr 30. In Roubaix staat er eerst "journalier", maar ook "marchand de beurre". In 1902 - steeds in Roubaix - is het "marchand de volailles". De kinderen vestigen zich definitief in Frankrijk.

Sidonie moet geen gemakkelijke vrouw geweest zijn. Als herbergierster moest ze haar op haar tanden hebben, vooral omdat Felix Lanssens vaak uithuizig was voor zijn handel. Ze werkte nauw samen met haar zoon Gustave Lanssens, en twee keer liep dat heel erg fout.

In de nacht van dinsdag op woensdag 28-29 oktober 1884 trokken beiden naar de woning van een zekere Karel Vandepitte, en ontnamen hem met geweld een bedrag van 100 frank. Over de achtergrond van dit feit valt niets meer terug te vinden - alle documenten zijn verdwenen - maar het lijkt toch niet op een ordinaire diefstal. Misschien kwamen ze om een schuld te vereffenen? In elk geval was hun handelswijze ondoordacht, en ze kwamen op 12 februari voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. Die bedacht hen elk met 6 maanden gevangenisstraf, een boete van 100 frank, en 57,02 frank gerechtskosten.
Drie maanden later stonden beiden weer voor dezelfde rechtbank met dezelfde rechter Decker. Nu werden ze veroordeeld voor slagen op een collega-koopvrouw, Marie Lagrou, te Lichtervelde. De prijs was 7 dagen voor Sidonie Plettinck, en 15 dagen voor zoon Gustave Lanssens.

In hun oude dag wonen Felix en Sidonie in de Statiestraat in Menen. Daar kent Felix een vreselijk einde: tijdens een bombardement midden de oorlog '14-'18 werd zijn hoofd afgerukt door een obus in de Bruggestraat. In de marge van zijn overlijdensakte staat vermeld: "Mort pour la Belgique - Gestorven voor België". Diezelfde dag zijn er samen vier personen "vereerd" met dezelfde posthume titel: de broers Julien en Eugène Hespel in de Ieperstraat, en Maurice Ide aan de Grote Markt. Zij overleden alledrie om 5h30, en Felix om 11h00.
Het moet dus een zwaar bombardement geweest zijn, middenin het centrum van Menen. De stad was in handen van de Duitsers en werd vanaf 1917 continu gebombardeerd door de Engelsen. Zo werden op 19 juli 1917 vier munitiewagens tot ontploffing gebracht door een Engelse vliegtuigbom. Tussen 9 juni 1917 en 17 maart 1918 verlieten 13.407 burgers de stad tijdens een 14-tal evacuaties. Dit was 68 % van de bevolking (bron: 't Wingheroen maart 2003). Felix en Sidonie waren dus bij de volhardende 32 %.
Volgens de familie staat Felix' naam samen met 55.000 andere oorlogsslachtoffers vermeld op de wereldberoemde Menenpoort te Ieper, vanuit Menen benaderd, onmiddellijk rechts, zeer hoog.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be