NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Felix LANSSENS


Felix is de stichter van de volledige Limburgse tak van de familie Lanssens.

Tot zijn 26 jaar was Felix samen met zijn 3 jaar oudere broer Louis Lanssens 'dienstknegt'. Ze woonden in sectie B, huis nr 103 samen met 'boschwagter' Jan Decock, diens vrouw Regina Vanoverschelde en hun 10 kinderen. Felix was wellicht geen dienstknecht van de boswachter, maar knecht van dezelfde kasteelheer.
Hulpje van de boswachter spelen zag hij wellicht niet zitten voor de rest van zijn leven. Hij had ook nog geen vrouw gevonden, en nam een moedige beslissing. De verste (bekende) emigranten van de Lanssens, hadden zich tot dan hoogstens gewaagd tot in de aangrenzende provincie Oost-Vlaanderen. Hij zou een stapje verder zetten. Lichtervelde had al van in de jaren 1850 een spoorweg. Felix stapte op de stoomtrein, en vertrok naar Hasselt. Volgens de bevolkingsboeken 1866-1880 te Lichtervelde gebeurde dit op 10 juni 1878. Die datum is echter in tegenspraak met zijn huwelijksdatum van 1875 in Hasselt. Via de bevolkingsboeken van Hasselt kunnen we niets leren, want zijn aankomst is niet geregistreerd. Blijkbaar heeft hij zich tot 3 jaar na zijn huwelijk gedomicilieerd gehouden in Lichtervelde, en pas daarna definitief gekapt met het thuisland. Hij moet dus al geëmigreerd zijn ca. 1872-'74.

De eerste vermelding in Hasselt, is dus zijn huwelijk op 18 februari 1875 met een meisje uit de streek: Anna-Christina Vandereyt. We vermelden speciaal beide officiële voornamen. In de streek van Hasselt is er immers een gewoonte dat veel mensen in de dagelijkse omgang aangesproken worden met hun tweede of hun derde voornaam. Het kan dus in de omgang zowel Anna als Christine Vandereyt geweest zijn. Deze gewoonte bestaat tot op vandaag. Bijvoorbeeld, Lucien-Jozef Lanssens (°1943) is 'Jos', Frans-André Lanssens (°1946) is 'André', Jozef-Marcel-Christiaan Lanssens (°1936) is 'Marcel', enz.

Als men het echte plattelands-West-Vlaams hoort tegenover het echte Limburgse dialect, is het bijna niet te begrijpen hoe Felix en Anna met elkaar konden communiceren. In de jaren 1870 was de officiële standaard van de Nederlandse taal wel al vastgelegd. Pieter Lansens uit Koekelare heeft hieraan trouwens meegewerkt in de jaren 1850 (zie elders in dit boek). Waarschijnlijk hadden beiden dan toch wel voldoende noties van deze eenheidstaal.

Vijf maanden na het huwelijk werd de oudste dochter geboren. Volgens de geboorteakte boerde de familie op 'De Kempische Heide', tegenwoordig nog steeds bekend als de wijk 'Godsheide'. In de bevolkingsboeken van 1880 wordt alles genoteerd in het Frans, en is het dus de 'Bruyère Campinoise' n° 12. Wanneer de kinderen opgroeien 'spelen' ze naar aloude gewoonte vanaf hun veertiende dienstmeid of dienstknecht. In de bevokingsboeken zien we hen heen en weer pendelen tussen Hasselt, Zonhoven en Kuringen (= Curange !).

- Anna-Maria huwt, en vestigt zich definitief in Kuringen.
- Maria-Theresia heeft een voor die tijd veel minder courante levenswandel. Ze wordt in 1903 ongehuwde moeder van een tweeling, en in 1906 hetzelfde van een dochtertje, dat echter dadelijk overlijdt.
- Jozef boert samen met zijn moeder - intussen weduwe - aan de Zonhoversteenweg nr 30. Hij trouwt met de ongehuwde moeder Maria Vanlee. Ze hebben samen nog twee kinderen. Het oudste overlijdt drie dagen na de geboorte, en het jongste heeft hij nooit mogen zien, want Jozef overlijdt op 26-jarige leeftijd. Zijn postuum geboren dochtertje wordt trouwens ook niet ouder dan 18 maanden.
- Jean wordt omschreven als koolputter. Hij huwt in het Luikse mijndorp Tilleur en heeft in Hasselt zeven kinderen. Samen met zijn broer Dorus zorgt hij voor het voortbestaan van de Limburgse Lanssens.
- Dorus huwt in Meeuwen. Ook hij was een tijdlang koolputter, en ook hij had zeven kinderen.


Vandaag wonen de Limburgse Lanssens grotendeels in de omgeving van Hasselt. Ze vormen een vrij hechte groep. Op 2 februari 2002 nam Mieke (Annemie) Lanssens (°1968, dochter van Marcel) het initiatief om een familiefeest van de Lanssens te organiseren. Het werd een groot succes met niet minder dan 160 deelnemers! (zie foto)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be