NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Camille Cyrile Cornelius LANSSENS


In 1911 had Camiel nog het beroep van 'baardscheerder', net als zijn broer Lucien. Maar in 1912 staat er 'timmerman', net zoals bij drie van zijn andere broers. In 1911 was de familie gehuisvest in de Vlamertingestraat nr 11 in Elverdinge.

Camiel heeft gans de Eerste Wereldoorlog aan de IJzer meegemaakt. Tientallen keren heeft hij verteld hoe hij de IJzer heeft overgezwommen om zijn leven te redden. De Duitsers zaten achter hem en zijn kameraad aan. Tijdens het overzwemmen kon de kameraad niet meer mee en riep: «Camielten, Camielten, help me». Camiel trok hem er uit met zijn bajonet. Camiel was bij de genie en maakte alles dat in hout was in 't leger, ook stukken voor vliegtuigen (bron: "Getuigen van de Grote Oorlog", uitgeverij de Klaproos). Eéns is Camiel met verlof gekomen naar zijn familie in Frankrijk, en men weet nog precies wanneer, want op 03.07.1918 werd in Maisons-Lafitte, Rachel Lanssens geboren.

Na de oorlog bleven Emma en de 5 kinderen nog een tijdje in Frankrijk terwijl Camiel in de Vlamertingestraat een nieuw huisje ineentimmerde met planken en golfplaten. Daarna hielp hij ondermeer bij de heropbouw van de kerk van Elverdinge. Later verhuisde de familie naar café 'A la Belle-Vue' - nu d'Ennetieresplein 40 - dat eigendom was van brouwerij Vermeulen uit Ieper. Naast dit café had Camiel een timmerwerkplaats waar hij op zijn hoogtepunt zeven knechten tewerkstelde. De zaak lag op het kruispunt van de Veurnseweg en de Boezingestraat/d'Ennetieresplein, diagonaal tegenover het café-beenhouwerij van Camille's jongere broer Aloise.

Wanneer Camiel's zoon Henri trouwde in 1934 was Emma ziek, en kon ze haar toestemming niet meer geven. In 1935 werd Camiel weduwnaar, en hertrouwde in 1936. Als 3 jaar later zijn dochter Rachel trouwde, was hij op zijn beurt ziek, en niet meer in staat om zijn toestemming te geven.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be