NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joseph Bernard Cornelius LANSSENS


Jozef was eerst timmerman in Elverdinge.
Liza werkte tijdelijk als dienstmeid op het kasteel van Elverdinge. Tijdens de eerste wereldoorlog was ze samen met haar jongste broer Remi en haar jongste zuster Anna gevlucht naar Frankrijk, en verbleef in een schoolkolonie te Merlimont-Plage.

In het stamboomboek van de familie Engelaere lezen we dat Joseph rond 1925-1926 een eerste maal naar Belgisch Congo vertrekt samen met zijn broer, maar zonder zijn vrouw. Hij verblijft er drie jaar als timmerman in Leopoldstad. Tijdens zijn tweede termijn, ditmaal als dierenfokker in de brousse, is hij er samen met Liza. Hun twee kinderen Michiel en Agnes blijven achter in "De Vuile Seule" en worden er opgepast door tante Anna en de nonkels Achiel en Remi. De oudste zoon Michiel wil alleen maar "te Metjes" (bij grootmoeder) zijn en zegt dat hij elders zou weglopen. Voor hun zorgen krijgen de drie "oppassers" elk 150 Bef (3,75 euro) per maand en 50 Bef (1,25 euro) om de kosten te vergoeden. Tijdens hun verblijf wordt in 1930 te Kamina het derde kind Willem geboren. De geboorteakte wordt te Elverdinge pas ingeschreven op 7 december 1931, "ontvangen te Elverdinge op 21 mei 1931". Uit deze akte leren we dat Jozef en Liza officieel ingeschreven gebleven waren in Elverdinge.

Na 3 jaar en 3 maanden keren Jozef en Liza definitief terug naar de streek. Jozef is in Congo vertrouwd geraakt met de beenhouwersstiel. Timmeren is nu verleden tijd, en hij vestigt zich met zijn gezin te Vlamertinge in de herberg-beenhouwerij "De Lelie" recht tegenover het station in de Poperingseweg. Tijdens de eerste weken van de Tweede Wereldoorlog, op maandag 27 mei 1940, wordt hun woning zwaar beschadigd door Duitse luchtbombardementen.
Later wonen ze nog te Vlamertinge, in de Ieperstraat 61, waar Jozef ook overlijdt. Zijn bidprentje maakt melding van een lange ziekte: "En zie ... heel stil en verraderlijk sluipt een vreselijke ziekte bij hem binnen. Ze zal hem niet meer loslaten. Niemand dacht dat de grote eindstrijd van zijn leven toen reeds begon. Zes jaar had de ziekte nodig om hem te overmeesteren".


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be