NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Anna Cornelia LANSSENS


Kinderen:
- Frans Bruggeman (Geluwe)
- Francette Bruggeman (Gullegem) gehuwd met Roland Desseranno (kunstenaar)
- Moniek Bruggeman (Gullegem)
- Laurette Bruggeman (Geluwe)

Anna is bijna 102 jaar geworden! Bij haar 100-ste verjaardag verscheen volgend artikel in de Krant Van West-Vlaanderen, editie De Leie 14.10.2011:
In het woonzorgcentrum Mater Amabilis in Wervik vierde Anna Lanssens haar honderdste verjaardag. Ze is de weduwe van Omer Bruggeman. De kranige eeuwelinge is de moeder van vier kinderen : Frans (Geluwe), Francette (Gullegem) en de tweeling Laurette (Geluwe) en Monique (Gullegem). Daarnaast zijn er vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Anna woonde op de Sint-Denijsplaats.
Anna werd geboren in Elverdinge (Ieper). Ze was de derde van vijf kinderen. Anna had nog drie zussen en één broer. Vader Camiel was zelfstandig timmerman en deed vooral dakwerken. Anna woonde in café Belle Vue, op de hoek van de Veurnseweg en de Livinusstraat die naar de kerk van Elverdinge leidt. Haar ouderlijk huis is momenteel een bakkerij. Moeder Emma De Beer overleed als Anna pas 19 jaar was. Van dan af stond ze in voor het huishouden en het café.
Anna heeft haar man leren kennen in café Het Brabants Paard in Beselare, waar ze haar nicht Maria kwam helpen tijdens de kermis.. Ze trouwden begin 1938 en gingen wonen in de Koeistraat in Geluwe. Haar echtgenoot werkte er als autobuschauffeur bij de firma Galloo. Nadien ging hij naast de deur werken in de houtzagerij Arthur Dejonghe. Gedurende de oorlog klusten Anna en haar man her en der wat bij. Omer was ondertussen grensarbeider geworden in een wolspinnerij in Tourcoing.
Kledij maken en herstellen was haar hobby, alsook breien voor haar kinderen en kennissen. Na de oorlog naaide ze servetten en tafelnappen voor Dewitte Lietaer. Anna heeft altijd blijk gegeven van veel werklust en doorzettingsvermogen. Het was een zeer naarstig mens, ze was altijd met iets bezig.
In 1952 is ze met haar gezin verhuisd naar De Witte Poorte en ging wonen in de Acacialaan. Haar echtgenoot overleed in 1983. Anna ging nadien wonen bij haar dochter Laurette in een appartement op de Sint-Denijsplaats in Geluwe. Dankzij haar dochter is ze kunnen blijven wonen in haar vertrouwde omgeving tot in augustus Na een verblijf van zes weken in het ziekenhuis, werd Ann bewoonster van Mater Amabilis.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be