NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Edgard Carolus LANSSENS


Website: http://lanssens.be/ouders
Kerkelijk huwelijk op zaterdag 09.10.1948 in Oostkamp. Woonden in de Stationsstraat 144 te 8020 Oostkamp.

Edgard Lanssens was in de lagere school bij meester Smis in 1933 probleemloos de primus van zijn klas. Hierna verliet hij de Oostkampse Sint-Pietersschool en studeerde 4 jaar verder aan de Patroon- & Handelsschool op de Garenmarkt in Brugge. (Later werd dit "De Groene Poorte" en op de Garenmarkt kwam het Sint-Andreasinstituut). Op 14 jaar verloor hij zijn moeder. Als 16-jarige vers afgestudeerde, begon Edgard zijn eerste job op 1 februari 1937 bij de Registratie in Brugge.

De dreiging van de Tweede Wereldoorlog nam toe en Edgard werd op 2 januari 1940 opgevorderd. Toen de Duitsers op 10 mei 1940 effectief binnenvielen vluchtte Edgard als 19-jarige naar Fondamente (F-12540) in het zuiden van Frankrijk. De Belgische weerstand duurde slechts 10 dagen, maar Edgard mocht pas terugkeren op 15 augustus 1940 nadat hij zwaar ziek geworden was. Nu werd zijn overheidsjob bij de Registratie een zegen die hem beschermde tegen verplichte tewerkstelling in Duitsland.

Na de oorlog werd hij op 1 februari 1945 notarisklerk bij Georges Claeys, de vijfde notaris Claeys op rij te Oostkamp, die later ook burgemeester zou worden. Na enkele jaren had de notaris ook nog een typiste nodig: hij aanvaardde een zekere Rachel Meire. Beide bedienden moesten samenwerken in het kleine bureautje naast zijn ambt. Ze deden dat zeer goed ... de gevolgen zijn bekend. Eén dag na zijn 27ste verjaardag kwam Edgard alleen te staan: beide ouders waren overleden en hij was enig kind. De dichtste familie was één oom aan moederszijde (die werd later mijn peter) en één nicht aan vaderszijde (die werd later de meter van mijn zuster Lena). In tegenstelling tot de Oostkampse voorouders die geen vlugge trouwers waren (Charles op zijn 30ste, Carel was 34, Remi zelfs 43), besloten Edgard en Rachel om in datzelfde jaar 1948 nog te huwen.

In 1946 was Edgard gestart met het bijberoep van verzekeraar bij de Brusselsche Maatschappij. Daarna kwamen de geldbeleggingen bij de West-Vlaamse Hypotheekkas en later bij Krediet aan de Nijverheid. Het notariswerk en het bijberoep vulden elkaar perfect aan: vooraleer de hoge drempel van de notaris te overschrijden kwamen velen eerst om raad bij de klerk. Die ging 's avonds aan huis, hield elke zondagvoormiddag thuis zitdag en intussen werd al eens gepraat over de bijhorende belegging, lening of verzekering. 'Thuis' was in de Stationsstraat 140 te Oostkamp (vroegere nummeringen: I226 en 134), vlak naast een wegel. Dit huis werd gebouwd in 1951 en omstreeks 1990 verbouwd door Stefan. In 1987 bouwden Edgard en Rachel een nieuwe woning op hetzelfde perceel, in de plaats van de oude tweewoonst die gesloopt werd. Het nieuwe huis is net als de oude huisjes gericht naar de Hogedreef, en kreeg huisnummer 144.

Intussen is het beroep van makelaar sterk geëvolueerd. De materie werd complexer, welvaart en kapitaal zijn tussen 1950 en 1980 exponentieel gestegen, beveiliging werd onmisbaar, de wetgeving creëerde een papierwinkel, er kwamen fusies en informatica, thuisbankieren, enz., zodat een dergelijke job niet meer mogelijk is in bijberoep. Stefan Lanssens heeft de zaak overgenomen en heeft sinds 1988 een volwaardig kantoor (Fortis, dan NMKN, nu Fintro), in de Brugsestraat n° 3A te Oostkamp.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be