NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Arsene [DE NOO]


Arsene werd in zijn geboorteakte opgeschreven als "De Noo". Vijf van zijn zes kinderen werden "De Noo", één werd "Denoo". Zelf ondertekende hij met "Denoo" in één woord. Waarschijnlijk is Arseen overleden op dinsdag 12 februari 1974 zoals het vermeld wordt op zijn overlijdensbericht. De officiële overlijdensakte vermeldt echter 's anderendaags 13 februari. Angela overleed nog in hetzelfde jaar 1974.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be