NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Maria Joanna LANSENS


Maria-Joanna is geboren als 'Lansens', maar door het leven gegaan als 'Lamsens'. Dankzij een register van Koolskamp vonden we dat Maria en Michael huwden in Brugge.
Michael had een broer die als pastoor overleden is in Sint-Andries-Brugge. In de noordmuur van de kerk is er een grafsteen met de volgende tekst: "Hier ligt begraeven Zeer Eerweerden Heere Jan Baptiste Surmont, gebortig van Zweveseele, overleden pastor te Sint Andries den 11 augusti 1822 alwaer hij die weerdigheyd van 9 jaeren heeft bekleed, en stierf in den ouderdom van 71 jaer van een ider betreurd."

Veel belangrijker is één van de kinderen van Michael en Maria: de legendarische Michael Surmont jr. (°Lichtervelde 28.09.1786 +Lichtervelde 02.12.1872), grondeigenaar en veruit de belangrijkste burgemeester van Lichtervelde: 43 jaar lang burgemeester !! In de volksmond werd hij "kolonel Surmont" genoemd. Hij werd geboren in het "Kasteeltje" op de hoek van de huidige Callewaertlaan en Ketelbuiserstraat. Hij nam dienst in de legers van Napoleon en huwde de Oostenrijkse Elisabeth Wolf (°~1787 +Waïdhofen a.d. Ibbs 17.04.1853). Het is een vraag hoelang zij samen gebleven zijn: we hebben haar nergens gevonden in Lichtervelde, en evenmin de geboorten van hun kinderen.
Michael was eerst burgemeester van 1817 tot 1830 - dan werd hij afgezet bij de revolutie - en dan weer burgemeester van 1842 tot zijn overlijden in 1872. In 1853 mocht Surmont het woord voeren namens de West-Vlaamse burgemeesters toen Koning Leopold I naar Brugge kwam.
In 1821werd hij lid van de loge 'La Réunion des Amis du Nord' te Brugge, hij was lid van de Provinciale Staten onder het Hollands Bewind en liberaal provincieraadslid van West-Vlaanderen.
Surmont bezat talrijke eigendommen in Lichtervelde en woonde op de Markt in het huis laatst bewoond door Willem Cloet. De initialen M.S. waren duidelijk te zien op de zijgevel tot het huis in 1993 gesloopt werd. Vandaag is er in Lichtervelde nog altijd de Surmontstraat naar hem genoemd. Onder zijn 'bewind' groeide Lichtervelde uit tot een belangrijk spoorwegknooppunt: het station werd ingehuldigd in 1847, de aftakking naar Veurne kwam er in 1858 en in 1877 kwam er ook nog een verbinding met Tielt en Gent. Verder kreeg de jaarlijkse paardenmarkt onder burgemeester Surmont naam en faam, in concurrentie met die van Torhout. De taferelen afgebeeld hoog op de buitenkant van het stationsgebouw, verwijzen nog naar die bloeiperiode van de paardenmarkt.

Naast Michael jr. hadden Michael sr. en Maria-Joanna Lamsens nog minstens volgende kinderen:
- Felix Surmont die op 05.07.1802 in Lichtervelde huwde met Anna Haghedooren
- Isabella-Theresia Surmont, gehuwd op 20.11.1804 in Lichtervelde met Sven-Ivon Everaert
- Gerard Surmont die op 17.01.1805 in St-Pieters-op-de Dijk (Brugge) huwde met Judoca-Maria-Anna Verbeke
- Josephus Surmont die op 03.01.1815 in Roeselare huwde met Barbara-Coleta Vandendriessche en in Lichtervelde woonde
- Francisca Surmont die op 20.08.1824 in Lichtervelde huwde met Benedictus Delafontaine


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be