NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Franciscus LANSENS


Franciscus-'Frans' is geboren als 'Lansens', maar door het leven gegaan als 'Lamsens', net als alle andere familieleden. Frans' 19 jaar oudere broer Ivo was gehuwd met Anna Maes, de zuster van Frans' schoonmoeder. Van Frans hebben we een kopie van zijn bidprentje, het oudste uit onze verzameling.

Frans wordt aangeduid als 'cultivateur' (we zijn in de Franse periode) tot in 1810. Dan lezen we bij de geboorte van zijn twee jongste kinderen: 'Maire et cultivateur'. Frans Lamsens was dus, net als zijn vader, burgemeester van Koolskamp geworden. Hij bekleedde dit ambt van 1808 tot 1813, en daarna opnieuw van 01.03.1819 tot 1830.
Om dit officiële ambt te kunnen bekleden had Frans een belangrijke toegeving moeten doen. Hij was vele jaren eerder, op dinsdag 22.11.1796, 2 maanden na de oprichting van de burgerlijke stand door de Franse bezetter, kerkelijk getrouwd. Zoals velen in die beginperiode, weigerde hij tegelijk voor de wet te trouwen. "Men trouwt toch voor God en de pastoor, en niet voor de burgemeester?!" Het gevolg was dat de kinderen onwettig waren met alle gevolgen, bv. voor het erfrecht. Daarom duurde de weerstand bij de meesten niet zo lang als bij Frans Lamsens. Pas na 10 jaar, in 1806, gaf hij toe. Volgens het boek van Erik Lamsens trok Frans naar het gemeentehuis - als ultiem protest op klompen en in werkkledij - om zijn huwelijk te regulariseren. In de franstalige huwelijksakte van woensdag 10 september 1806 worden expliciet al zijn "onwettige" kinderen gewettigd, en voorzien van een Franse naam: Jean, Therese, François, Leonard en Reine Lamsens. Meteen weten we ook dat de strijd tussen Kerk en Staat in Koolskamp, onder zijn impuls, een felle strijd moet geweest zijn, die dus 10 jaar geduurd heeft.

De regel dat het burgerlijk huwelijk aan het kerkelijke moet voorafgaan, werd in 1831 opgenomen in de grondwet (huidig art. 21, tweede lid) om te verhinderen dat personen uitsluitend kerkelijk zouden huwen in de overtuiging wettig te zijn gehuwd. Bovendien wenste men oneigenlijke bigamie (voor de kerk trouwen met X en voor de burgerlijke stand met Y) te voorkomen. (Karel Rimanque - 'De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen' Intersentia Antwerpen Oxford 2005, blz. 69).

Na 1815 werd Frans een hevige Orangist, d.w.z. een aanhanger van het Nederlands bewind. Er was echter geen doorstroming van de Noordnederlandse mentaliteit tot bij de bevolking. Pastoor Vanden Driessche boycotte de gewapende dienst (legerdienst) ingesteld door Willem I. De kleine man was veel meer bezorgd om de dure voedselprijzen na de strenge winter 1829-1830. Uiteindelijk manifesteerde het verzet zich in Brussel bij de voorstelling van 'De Stomme van Portici' op 28 augustus 1830, de verjaardag van Koning Willem I. De revolutie breidde zich uit over het ganse land, en de bezittingen van burgemeester Frans Lamsens werden met plundering bedreigd. De veldwachters van Zwevezele en Wingene en de Marechaussée uit Tielt staken een handje toe om de rust te bewaren. Op 4 oktober 1830 riep het Voorlopig Bewind de Belgische Onafhankelijkheid uit. Op 10 november 1830 volgden gemeenteraadsverkiezingen, waarbij afgerekend werd met de Orangististen, en dus ook met burgemeester Frans Lamsens.

Een belangrijk gevolg van Frans' invloedrijke functie is dat de naamvorm 'Lamsens' tot op vandaag blijft voortbestaan. Hij zag nauwlettend toe dat er bij de geboorte van zijn kinderen, niet meer 'Lanssens' geschreven werd. Hoewel, soms heeft hij toch niet opgelet, want bij de geboorte van de dochter Therese staat er 'Lanssens' en bij de zoon Francois staat er 'Lamssens'. Maar er is meer. Gedurende een periode - zeker in de parochieregisters - worden ook bij andere families de 'Lanssens' als 'Lamsens' genoteerd! Dat is dus het omgekeerde van wat we bij Frans zelf meegemaakt hadden. Alle op vandaag levende 'Lamsens' dragen hun familienaam door zijn toedoen.

Uiteraard wordt Frans uitgebreid beschreven in het oude stamboomboek van Erik Lamsens. Hij belicht de verwantschap van echtgenote Maria De Muelenaere met Eerste-Minister en Graaf Felix-Amand De Mûelenaere (zie ook bij de dochter Therese Lamsens voor nadere uitleg). Bovendien was de zuster van Frans - Maria-Joanna Lansens/Lamsens - gehuwd met Michael Surmont, wiens zoon Michael-junior de legendarische brouwer-grondeigenaar en burgemeester van Lichtervelde was. Net als de familie De Mûelenaere had ook de familie Surmont een grote macht op nationaal vlak.

Frans was de tweede generatie van de Lamsens op het "Goet te Spiere" op de wijk "De Hoge Akkers" te Koolskamp. Op maandag 11 maart 1811 werd de volledige eigendom opgemeten en op "caerte figurative" getekend door Landmeter Joannes Verkest uit Wingene. Rudolf Lamsens uit Emelgem bezit een foto van deze kaart. Er zijn 35 percelen, met een totale oppervlakte van ca. 38 gemeten. Elk perceel heeft een eigennaam: de hofplaetse, den zwynsbilck (zaeyland), den busch (zaeyland), de busselkens (bosch), den langen bilck (zaeyland), de strooykens (bosch), het plattestuk (zaeyland), enz.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be