NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Maria Joanna VANSIELEGHEM


Volgens de akte van de burgerlijke stand is Maria overleden op 15 januari, en volgens het parochieregister op 16 januari 1809. Beide instanties hadden hun eigen kalender. De eerste werkte volgens de Repubikeinse kalender, de pastoors bleven bij de Kerkelijke 'Gregoriaanse' kalender. Wellicht trad er na een tijdje door fouten een verschuiving op tussen beiden. We mogen onderstellen dat de officiële telling van de 'mairie' correct was, terwijl de pastoor, die in zijn eentje in het geheim moest werken, 1 dag fout zat.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be