NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Edouard LANSSENS


Edouard boerde in Vichte aan de Mekeirleweg. Hij was ook gemeenteraadslid van 1921 tot 1925, en stichter van de Boerenbond-Afdeling te Vichte.

Edouard was ook de stichter van één van de beide takken 'Lanssens' in de streek van Anzegem-Zwevegem.
In de jaren na zijn huwelijk boerde hij eerst in Ardooie zoals zijn voorvaderen. Hij woonde op de wijk 'de Landsman', en had er tien kinderen. Na het eerste kind was er op 24.03.1884 overigens ook een doodgeboren naamloos zoontje. Uiteindelijk zijn zeven kinderen volwassen geworden: één dochter en zes zonen.

Op woensdag 18 juli 1888 komt de internationale trein Gent-Duinkerke het grondgebied van Ardooie opgestoomd. Gelukkig merkt de machinist tijdig de drie kalveren die rondzwerven tussen de sporen, en hij brengt zijn gevaarte zonder ongelukken tot stilstand. Hij bevindt zich tussen kilometerpalen 7 en 8 ... aan de grond van Edouard Lanssens. De politierechter van Ardooie spreekt Edouard vrij, maar het Openbaar Ministerie gaat in beroep. Te Brugge wordt hij op 18 oktober 1888 dan toch veroordeeld 'om zijne beestialen te laten rondzwerven', maar komt er van af met een boete van 21 frank en 20 centiemen en de proceskosten van 4 frank en 71 centiemen.

Vier jaar eerder was het veel slechter verlopen. Op 11 juni 1884, ook een woensdag, kregen Edouard en zijn 60-jarige vader Pierre Lanssens ruzie met hun achterneef Leo Lanssens (°Ardooie 20.08.1828). De omstandigheden zijn niet meer te achterhalen - alle documenten zijn verdwenen - maar Edouard en Pierre krijgen op 25 juli 1884 een maand gevangenisstraf aangesmeerd voor vrijwillige slagen en kwetsuren. Beiden gingen in beroep, en hier werd de straf verminderd tot 15 dagen, die ze ook effectief hebben moeten doorbrengen in 'Het Pandreitje' te Brugge van dinsdag 21 april tot woensdag 6 mei 1885. Bij die gelegenheid krijgen we Edouard's persoonsbeschrijving: 32 jaar, 1m56, bruin haar, blauwe ogen, ovaal gezicht, wijkend voorhoofd, ronde kin, gewone neus en mond, gezonde gelaatskleur, middelmatige corpulentie en kalend.

Samen met zijn neef Francis Honorez maakt Edouard dan nog een moeilijk moment mee, toen beiden op 3 maart 1894 te Brugge opnieuw voor de Rechtbank van Eerste Aanleg moesten verschijnen, beschuldigd dat ze 's nachts "40 boomen ten nadeele van d'heer Vandergracht d'Eeghem met kwaad inzicht afgehakt of verminkt hadden, derwijze ze te doen vergaan". Gelukkig worden beiden vrijgesproken.

Omstreeks 1902 nam Edouard de moedige beslissing om te verhuizen vanuit Ardooie naar Vichte. Hij had er een boerderij van ca. 25 ha kunnen kopen aan de Mekeirleweg. De verhuizing gebeurde te voet. Alle beesten, maar ook vader Pierre Lanssens (84 jaar, en al 31 jaar weduwnaar) en kinderen stapten mee over de wegen, zo'n 18 kilometer ver. Edouard is dan nog meerdere keren heen en weer moeten gaan tussen beide plaatsen met de kruiwagen, tot alles overgebracht was.
René Lanssens heeft vaak verteld dat er een groot mentaliteitsverschil was tussen beide gemeenten. Die van Ardooie waren veel 'ruwer volk', gingen vlug op de vuist.

De boerderij aan de Mekeirleweg 32, is gesloopt in 1998. Er is echter een mooie luchtfoto in het bezit van kleinzoon Odilon Lanssens.
In 1902 was de schuur nog gemaakt uit een houten gebinte dichtgemaakt met leem. Dit zeer oude gebouw is enkele maanden na hun aankomst verwoest in een brand, en daarna herbouwd zoals op de luchtfoto. Op de foto ontbreekt alleen de gemetste toegangspoort, die ca. 1975 afgebroken is om toegang te kunnen geven aan grote loonwerkers.

- Toen Edouard's kinderen opgroeiden was er eerst de zoon Felix die op het bedrijf meewerkte. Drie jaar nadat zijn jongere broer René gehuwd was met Augusta Toye, huwde Felix met haar zus Bertha Toye. De familie Toye had 9 kinderen, waarvan vier dochters. Ook Felix werd gemeenteraadslid in Vichte in opvolging van zijn vader, nl. van 1927 tot 1931. Felix besliste om zelfstandig te beginnen. Hij verhuisde tijdelijk naar Heule, van daar naar Ruien, om zich ten slotte definitief als landbouwer te vestigen in Leuze.
- Intussen was de oudste zoon Cyrille teruggekeerd uit de Verenigde Staten, waar hij zich van ca. 1910 tot 1920 gevestigd had. Op die manier had hij ook de Eerste Wereldoorlog ontweken. Toen hij vernam dat men het hier in de jaren na de oorlog zo moeilijk had, besloot hij om terug te keren. Bij zijn aankomst kocht hij ineens twee boerderijen van elk ca. 5 ha. Zelf vestigde hij zich als landbouwer in de ene, aan de Belgiek in Deerlijk. De andere boerderij was in de Klijtstraat, en is later verkocht.
- Ook de tweede zoon Emile zocht zijn eigen weg. Hij stichtte zijn boerderij in Heestert.
- De dochter Maria verhuisde na haar huwelijk naar een boerderij in Bavikhove.
- Toen was er, nadat Felix vertrokken was, de zoon René die de ouderlijke boerderij aan de Mekeirleweg definitief in handen nam. Ook de ouderlijke traditie van gemeentepolitiek werd door René in leven gehouden. Hij was gemeenteraadslid van 1939 tot 1964. Zo was er ca. 50 jaar lang een Lanssens in de gemeenteraad van Vichte, vanaf 1912 tot 1964, met een onderbreking van 1932 tot 1938.
Na Rene bleven er nog twee zonen die hun weg moesten vinden.
- Paul boerde op zo'n 5 ha elders in Vichte. Hij maakte ophef als derde zoon die huwde met een derde dochter Toye, nl. Alice.
- Jules ten slotte - de jongste zoon van Edouard - werd weduwnaar, en hertrouwde met de oudste van de zussen Toye, Clara, die eveneens weduwe geworden was. Zo voltooiden zij het fantastische verhaal van de vier broers Lanssens, die huwden met vier zussen Toye. Jules trok ca. 10 jaar in op de boerderij van de Toye's. Dan vertrok hij met Clara naar Orroir in Wallonië. Ze bebouwden er zo'n 30 ha, een verhaal dat echter dramatisch eindigde.

De boerderij van Cyrille aan de Belgiek werd overgelaten aan zijn zoon Paul, en tegenwoordig aan de kleinzoon Eric Lanssens.

De huur van de boerderij van René aan de Mekeirleweg 32, werd overgedragen aan zijn hogervermelde zoon Odilon Lanssens, die ze bij zijn pensionering in 1997 verliet. Nu boert Odilon nog wat uit op een kleiner stuk aan de Pladijsstraat in Deerlijk-St-Lodewijk. De oude gebouwen werden na 95 jaar Lanssens afgebroken, en nieuw gebouwd. Alleen de schuur is gebleven, maar dan wel gerestaureerd. Odilon heeft nog alleen zijn luchtfoto als herinnering.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be