NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Barbara Theresia LANSSENS


Het huwelijk van Angelus en Barbara was een 'Rosièrehuwelijk' of 'Rozenmaagdhuwelijk', in het Frans 'Le Mariage de la Rosière'.
In bepaalde Franse dorpen was het tijdens het Ancien Régime de gewoonte om de eretitel van 'Rosière' toe te kennen aan een uitzonderlijk deugdzaam meisje. Hierbij kreeg deze jonge dame een kroon van rozen, en eventueel ook een geldsom. Zonnekoning Louis XIV besliste dat het meisje voortaan ook een blauw lint en een zilveren ring zou krijgen. Onder het bewind van Napoleon werd deze tanende traditie in eer hersteld, maar de titel van 'Rosière' werd nu toegekend aan eerbare meisjes die huwden met een oudgediende militair. Dit werd ieder jaar omstreeks de 6° december gevierd in de gemeenten die dit konden betalen.

Volgens het artikel 'De Roeselaarse Rosière-Maagden' door Geert Hoornaert was dit een Rosièrehuwelijk, dus was Angelus-Josephus een ex-militair, en Barbara Lanssens was een 'Rosière'. Vanhoppelinus was 33 jaar en had 9 jaar militaire dienst met vele oorlogskwetsuren ('couvert de blessures'). Barbe-Therese Lanssens was 12 jaar jonger en 'fille pauvre'. Volgens dit artikel vond het Rosièrefeest plaats op 03.12.1809 - de dag van hun huwelijk voor de burgerlijke stand - en was hun kerkelijk huwelijk op 23.04.1810.

Toen er na 3 dochters eindelijk een zoon geboren werd kreeg die prompt dezelfde familienamen als zijn vader. Daarna zijn er geen kinderen meer gekomen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be