NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Remisius-('Remi') LANSSENS


Zoals hoger beschreven had stamvader Carolus Lanssens zich in 1811 met de ganse familie gevestigd in Oostkamp. Het heeft echter weinig gescheeld of de basisstam van onze naam in Oostkamp was uitgestorven. Carel Lanssens was de enige overblijvende in Oostkamp. Behalve een dochter had hij slechts één zoon-naamdrager: Remi. En Remi zelf had slechts één kind: zijn zoon Edgard Lanssens. Die laatste heeft uiteindelijk gezorgd voor uitbreiding van de naam.

Remi moest zich als 19-jarige aanmelden voor de militaire dienst. Op het gemeentehuis van Oostkamp vinden we hem in de 'Militieklassen' onder nr 30 van het jaar 1896. Hij wordt beschreven als timmerman, 1 meter en 700 milimeter groot, en hij kan lezen en schrijven. Het geluk was met hem: bij de loting trok hij een goed nummer en werd vrijgesteld. Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak was Remi als 37-jarige man echter niet veilig. Hij vluchtte naar Frankrijk. Daar verbleef hij in Concarneau (F-29900), een stadje in Bretagne, waar hij werkte in het visverwerkingsbedrijf van Ernest Talabardon. Eén van de brieven die hij vanuit zijn ballingsoord schreef naar zijn ouders is bewaard gebleven. We drukken hem af als mooie herinnering.

Remi en Emma trouwden op een woensdag 7 april, zowel in het gemeentehuis als voor de Kerk. Emma kwam uit de Maciebergstraat 351 te Oostkamp, en ze ondertekende haar identiteitskaart met 'Van Hullebrouck' i.p.v. 'Van Heulebrouck'. Nauwelijks één maand later kocht Remi de oude tweewoonst met grond tussen de Stationsstraat en de Hogedreef: een mijlpaal in onze familiegeschiedenis.

In totaal worden 14 loten verkocht. De kopen 7 en 8 gaan over onze tweewoonst met schuur en grond, samen bekend bij het kadaster onder nrs 343k, 345c, 345d, 345e, 345f, 345g, en 415a.
De totale oppervlakte is 2.430 m2 (11a 60ca + 12a 70ca).
De begrenzing van het terrein is als volgt:
- In het noorden aan de Stationsstraat.
- In het zuiden aan de dreef van mevrouw Douairière Gravin Charles d'Ursel-Le Roux (vroeger was dit de weg naar Moerbrugge toen de Stationsstraat nog niet bestond).
- In het oosten aan een straatje van de gemeente dat liep tussen de gemeenschappelijke schuur en de gemeenteschool. Vandaag staan onze schuur en de oude schoolgebouwen er nog.
- In het westen aan de muur van mevrouw Douairière Eduard Peers de Nieuwburgh-de Kerckhove-de Denterghem. Vandaag staat die muur er nog. Ook de schuur achter de muur, en het oude hoveniershuisje bestaan nog. Het was de groententuin van de villa Alice.
Koop 7 (het westelijke huisje) is in huur aan Wwe Bernard De Ketelaere voor 150 Bef/jaar (3,72 euro). Koop 8 (het oostelijke huisje) wordt gepacht door de Wwe Carel Lanssens aan 135 Bef/jaar (3,35 euro).
De verkoper van de 14 loten is de pastoor van Oostkerke-Damme, E.H. Henricus Perquy. Die is van geboorte een Oostkampenaar. Zelf heeft de pastoor bij testament alles gekregen van de ongehuwde Coralie Vandewoestijne uit Brugge, daar overleden op 10.01.1920. De kopen 7 en 8 waren ooit erfdeel van haarzelf, van haar broer Hyploliet Vandewoestijne (kannunnik in Brugge, daar overleden op 11.02.1910) en haar zus (Pharaïlde Vandewoestijne, ook al ongehuwd overleden te Oostkamp op 27.05.1903). Ze bekwamen dit van hun ouders Vandewoestijne-Deblaere. Een stukje van de kopen 7 en 8 - nl. nr 415d - is echter niet overgeërfd, maar door Coralie en Hypoliet ooit geruild geweest met Eduard Peers. Nu wordt alles via de pastoor van Oostkerke verdeeld, volgens mondelinge instructies die hij ongetwijfeld van Coralie zal gekregen hebben.
De eerste zitting is op dinsdag 27 april 1920 in het Boldershof bij de Wwe Charles Van Parys. Henri Claeys is de notaris. Bij de eerste zitting is Remi Lanssens niet actief. De kopen 7 en 8 worden voorlopig toegewezen aan Leonce Vervarcke, drukker-uitgever in Oostkamp, voor samen 4.000 Bef (99 euro).
De toeslag is op dinsdag 11 mei 1920 in hetzelfde lokaal. Eerst houdt Remi zich opnieuw gedeisd, en de kopen 7 en 8 gaan afzonderlijk naar een plaatselijke winkelier, Charles Stubbe, voor 4.300 Bef (106,6 euro). Pas wanneer de notaris hierna vraagt of er nog geboden wordt op de samenvoeging van bepaalde loten, laat Remi van zich horen. Er wordt heen en weer geboden en finaal gaan beide kopen samengevoegd naar Remi Lanssens voor de totale som van 5.400 Bef + 75 Bef hageprijs (= de prijs om de hagen rondom over te nemen). Omgezet is dit ca. 135 euro. Vandaag koopt men op die plaats, voor die prijs, niet eens één vierkante meter bouwgrond.

Remi en Emma verhuurden het westelijke deel van hun tweewoonst, en woonden zelf in de Oostelijke helft. In 1920 waren er drie bewoners in het huisje: moeder Justina Ballegeer, en Remi Lanssens met zijn vrouw Emma Van Heulebrouck. Een jaar later werd Edgard geboren. Emma was kantwerkster-huishoudster. Ze zorgde voor het gezin, deed 's avonds haar 'spellewerk' en hield overdag de kleine boerderij in leven. Er waren 2 zwijnen, 1 geit, 2 schapen, konijnen en 'kiekens'. Elk jaar in november werd één zwijn geslacht en het andere werd verkocht. In de lente werd opnieuw gestart met 2 biggen. En verder was er uiteraard zo'n 500 m2 moestuin, de boomgaard, de beerput onder de schuur, enz ...

Ruim 120 jaar en 4 generaties na Eduardus in Torhout, was een voorvader opnieuw eigenaar van een onroerend goed. Remi had het geld hiervoor kunnen bijeensparen door zijn werk als timmerman bij schrijnwerker Lambert in de Schooldreef. Die deed woningenbouw, maar maakte bv. ook doodskisten. Zo heeft Remi rond 1900 gewerkt aan de Oostkampse kerktoren. Hij maakte ook zelf zijn eigen timmergereedschap, hiervan zijn nog stukken bewaard. Remi was intelligent, maar in die tijd gingen kinderen uit werken vanaf 12 jaar. Verder studeren was hoogst uitzonderlijk. In die tijd was de zaterdag een gewone werkdag en Remi volgde op zondag tekenlessen aan de academie in Brugge. Zo kon hij 's avonds thuis, bij het licht van de olielamp, plannen tekenen in chinese inkt voor Lambert. Remi had met zijn diploma van de academie architect kunnen worden, regularisatie was mogelijk vóór de oorlog '14-'18. Het is niet duidelijk waarom hij die kans niet aangegrepen heeft.

Slechts vijftien jaar hebben Remi en Emma mogen samenleven. In 1935 overleed Emma aan borstkanker. Hun zoon Edgard was slechts 14 jaar. Emma had haar einde weten aankomen en had vijf maanden vooraf een akte van schenking laten opmaken ten voordele van haar man en haar zoon. Emma werd nog opgenomen in de kliniek en geopereerd door Dr. De Schrevel, uiteraard zonder resultaat, maar met een rekening van 2.203 Bef. Ook huisdokter Batselaere kreeg 3.660 Bef erelonen, samen 5.863 Bef (145 euro) verzorgingskosten, meer dan de prijs van de grond en de 2 huizen samen. Wanneer de notaris de inventaris opmaakt van de roerende goederen, valt het opnieuw op hoe bescheiden de huiselijke bezittingen van onze voorouders waren, zelfs nog in 1935. Tegenwoordig zou geen notaris het in zijn hoofd halen om expliciet de 6 koffietassen te tellen en zelfs te vermelden dat er in de braadpan nog een stuk worst ligt. Emma bezat blijkbaar 2 rokken, 2 hemden en 3 schorten. De religieuze zaken daarentegen zijn relatief overvloedig aanwezig: een Heilig Hartebeeld met 2 kandelaars, een kruisbeeld onder glas, 2 gewone kruisbeelden en drie OLV-beelden onder glas. Voor de verlichting zijn er in gans het huis 2 petroleumlampen: één in de voorplaats en één in de gang. De keukenuitrusting bestaat uit de Leuvense stoof, een moor, een koffiekan, 5 potten, 3 pannen, een koffiemolen, een zoutvat, een mostaardpot, 12 lege flessen en 4 dozen. In de kelder en in de koterijen vindt de notaris toch nog een schat: 2 smoutpotten met 70 kg smout, een kuip met zwijn in zout, negen confituurglazen, een emmer met zeep, 2 konijnen, 500 kg stro en 300 kg aardappelen: vroeger draaide het leven vooral om voedsel. De ganse inboedel wordt in 1935 geschat op 3.325 frank. Ter vergelijking: toen Carel Lanssens overleed in 1917, was dit slechts 951 frank.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.291 personen (individuals, personnes) dd. 8 december 2018 - site: http://lanssens.be