NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Franciscus LANSSENS


Francis was één van de vele Lanssens-barbiers afkomstig uit Beveren. Ze konden onmogelijk allen hun beroep uitoefenen in hun geboorteplaats, en Francis vestigde zich eerst korte tijd in Handzame. Zijn 10 jaar jongere eerste vrouw Coleta Huyghe, had daar haar eerste kind op nauwelijks 18-jarige leeftijd. Daarna trokken ze echter samen definitief naar Klerken.
Francis werd al vroeg weduwnaar toen Coleta op haar prille 22 jaar overleed. Een jaar later was hij hertrouwd, maar overleed zelf op slechts 37-jarige leeftijd in 1874. Ludovica Beauprez bleef achter met nog één overlevende van de vijf kinderen van Francis, nl. Florimond uit het eerste huwelijk, waarvan zij dus stiefmoeder was, en in wiens kraambed Coleta overleden was. Toen ze tien maanden later op 32-jarige leeftijd hertrouwde met Louis Staelen uit Zarren, had ze m.a.w. al zware beproevingen moeten doorstaan. Haar overlijden hebben we niet meer kunnen terugvinden, het was in elk geval niet in Klerken.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be