NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Henricus LANSENS


Henricus kreeg van de dienstdoende ambtenaar van de burgerlijke stand - 'Borgemeester' Robert Desnick - verkeerdelijk de familienaam 'Lansens' met één s, en werd zo de stamvader van het ganse geslacht Lansens in, en afkomstig uit, Koekelare.
Deze fout gebeurde duidelijk vanwege de enorme invloed die de kostschoolhouder en letterkundige Pieter Lansens uitstraalde vanaf 1830 in de gemeente Koekelare. Pieter Lansens is afkomstig uit Lichtervelde, en behoort tot een volledig andere stam van onze familienaam. In het centrum van Koekelare is een straat naar hem genoemd. De burgemeester-ambtenaar van de burgerlijke stand moet groot ontzag gehad hebben voor Pieter, want bv. in 1837 schrijft hij: "Voor ons compareerde Mijnheer Pieter Lansens". In geen enkele andere akte kunnen we zo'n term "Mijnheer" terugvinden. Het ontzag ging dus zo ver, dat hij ook voor andere onderdanen 'Lansens' met één s schreef. Pikant detail is dat Pieter zelf, ook een foutief geschreven 'Lanssens' is. Voor uitgebreide bijzonderheden verwijzen we naar de levensbeschrijving van Pieter Lansens (°1801, zie namenregister), elders in dit boek.

De foute schrijfwijze van Henricus Lans(s)ens werd in 1984 - dus meer dan 140 jaar later, en met terugwerkende kracht - rechtgezet op initiatief van de achterkleinzoon Georges Lanssens. Maar intussen is de afstamming van Henri Lans(s)ens zeer uitgebreid en het is niet meer haalbaar om alle nakomelingen te overhalen naar de burgerlijke stand van hun gemeente te stappen, en de naamswijziging te laten doorvoeren. Deze correctie gebeurt weliswaar kosteloos, maar ze brengt toch de nodige papieren rompslomp met zich mee. Een aantal hebben de stap gezet, de meesten echter niet. Koekelare kent dus Lansens en Lanssens.

Voor Henri vonden we als beroepen: landwerker, werkman, en ook éénmaal 'kleingebruiker'. Met deze laatste term wordt bedoeld dat hij de 'gebruiker' was van een klein stukje grond waarop hij boerde, of zeg maar: hij was een 'klein boerke'. Nog een andere activiteit kunnen we afleiden uit het feit dat Henri bij de geboorte van zijn zoon Cyrille in augustus 1884, 'tijdelijk afwezig' was. Dat kan erop wijzen dat hij 'het seizoen gaan doen was' bij de boeren in Noord-Frankrijk, zoals zovelen uit Koekelare. Ter herinnering aan de seizoenarbeiders (de 'Fransmannen') heeft de gemeente Koekelare speciaal een museum gewijd: 'Het Fransmansmuseum'. Er werd zelfs een stukje grond in Frankrijk aangekocht, waarop een beeldhouwwerk van Willem Vermandere ons herinnert aan deze jaarlijkse trek naar het harde labeur.
In 1903 is Henri peter van een dochter van Theophile Lansens in Koekelare, en daar lezen we dat hij intussen landbouwer geworden is in Ichtegem. In 1913 ten slotte - bij het overlijden van zijn vrouw, hij is 70 jaar - staat er: 'melkvoerder in Ichtegem'.

Deze overlijdensakte uit Ichtegem, is een nieuwe illustratie van de verwarring rond de schrijfwijze van de naam: in één en dezelfde akte schrijft de ambtenaar dat Sophia de echtgenote is van Hendrik 'Lansens' en dat de aangifte gebeurt door de dochter Euphrasie 'Lanssens'.

Leuk ten slotte is een briefje voor de militieloting van de 5 zonen van Henri en Sophie. Elk jaar werd er geloot wie van de 20-jarige jongens legerdienst moest vervullen. Wie 'erin' geloot werd, werd in één klap geconfronteerd met een verloren jaar, waarin er niet voor het ouderlijk gezin kon gewerkt worden. Wie geld had en 'erin' geloot werd, mocht echter proberen zijn legerdienst af te kopen, d.w.z. overdragen op een uitgelote vrijwilliger, tegen fikse vergoeding. Hoe de loterij hier afgelopen is, hebben we niet kunnen achterhalen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be