NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Antheunis LAMPSINS


Antheunis' familienaam wijzigt in Lissewege naar Lanssens. Later terug in Zwevezele wordt het opnieuw Lampsens.
Jacoba Maes werd in de omgang 'Jacquemyntjen' genoemd. Dat leiden we af uit de tekst van de Nederlandstalige (niet in het Latijn !) overlijdensakte: «18 begraven op de zuytzijde van 't kerkhof Jacquemyntjen Maes out omtrent 40 jaar overleden de 17°».
Het tweede huwelijk van Antheunis (de pastoor schrijft 'Antonius') met Christina Reyniers is tweemaal ingezegend, nl. op 22.04.1655 in Hoeke, en zes dagen later op 28.04.1655 in Lissewege. Een andere merkwaardigheid: bij het overlijden van Christina Reyniers in Torhout, wordt Antonius 'Jansens' genoemd ....

Bij het doorlezen van de disrekeningen uit 1652 van de kerkfabriek in Lissewege (rijksarchief n° 81) ontdekken we dat 'Anthone' Lansens van 1645 tot 1651 de helft van een woonhuis met erf pacht van de dis van Lissewege.
De "dis" is de oude benaming van de instelling die steun gaf aan de behoeftigen, zoals tegenwoordig het OCMW. De "disrekening" is de jaarlijkse financiële balans van inkomsten (pachten, erfenissen, aalmoezen, opbrengsten van collectebussen in kerken en herbergen, ...) en van uitgaven (begrafenissen, brood, herstelling van huisjes, ...).
In de disrekening van 1652 staat het als volgt: «Anthone Lansens heeft in pacht voor ses jaeren primo meye 1645 dhelft van woonhuus met de helft vande erfve, groot 22 roen, omme 15 guldens tsiaers, ...»

In Zwevezele vinden we in 1665 het overlijden van een Antonius Lampsens. Aangezien Christina overleden is in Torhout, zou weduwnaar Antonius misschien in Zwevezele overleden kunnen zijn. Dat vermoeden wordt zekerheid door een Staat van Goed uit Oostkerke (Brugse Vrije) in 1662. Volgens een bijschrift van enkele jaren later, woont de voogd Antheunis Lanssens in Zwevezele.
Antheunis is dus de broer van Jacques (Jacob) want hij is voogd én oom van diens kinderen in Oostkerke.
Antheunis is dan ook zoon van Jan, net als Jacques hiervoor.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be