NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Louis Andre LANSSENS


In zijn eerste huwelijk met Marie Mahieu had Louis eerst tweemaal een tweeling. Drie van die vier kinderen zijn telkens al na enkele dagen overleden. Ook het vierde, Bernard, werd niet ouder dan 8 maanden. In 1854 werd Fernand, het vijfde kind, geboren: Marie stierf in het kinderbed, en de kleine Fernand zelf overleed 3 maanden later in een pleeggezin te Diksmuide.
In die harde tijden trachtte men niet te lang alleen te blijven. Na 7 maanden weduwnaarschap hertrouwde Louis met Amelia Marcou. Hier kwamen nog twee kinderen, waarvan uiteindelijk alleen de oudste zoon Karel-Lodewijk bleef leven. Die laatste werd de voorvader van een talrijk nageslacht met de familienaam 'Lanssen'.
Ten slotte is Louis nog een derde maal getrouwd met de negen jaar jongere weduwe Coleta Tolpe. Zij was weduwe van Carolus-Ludovicus Andries (+Koekelare 11.04.1851), en had een zoon Augustus Andries (°~1845).

Louis wordt officieel omschreven als landbouwersknecht, maar daarnaast leefde hij van nachtelijke diefstallen!! Door zijn onverbeterlijk gedrag heeft hij een aantal jaren van zijn leven doorgebracht in de gevangenis.
Amper 12 jaar oud, deed Louis op zaterdag 29 mei 1819 een mislukte inbraakpoging bij landbouwer Lieven Vandevoorde te Koekelare, en werd hierbij betrapt. De feiten werden aangegeven, en op 2 juli 1819 werd hij te Brugge veroordeeld tot 3 dagen gevangenis en 6 florijnen (Nederlands bewind !) 84 cent proceskosten. In het gevangenisdossier lezen we dat hij meteen op de zitting gearresteerd wordt, en uiteindelijk 8 dagen moet binnenblijven: van vrijdag 2 juli 1819 tot zaterdag 10 juli 1819. Waarschijnlijk zijn er 5 extra dagen bijgekomen voor het niet betalen van de proceskosten. In het dossier vinden we Louis' persoonsbeschrijving: 12 jaar, 1 meter 34, rond aangezicht, bleek van kleur, blond haar, rond voorhoofd, zwarte ogen, dikke neus, kleine mond, ronde kin, en ongeletterd.

Daarna lezen we dat hij op 6 juni 1837 opnieuw binnenkwam in de gevangenis van Brugge, maar één week later, op 14 juni, werd hij op verplaatsing gezet: "renvoyé au conseil de guerre à Louvain". Het is niet duidelijk wat er hier aan de hand was. Het lijkt op een veroordeling wegens desertie, maar Louis was dan al 32 jaar oud.

Op 4 mei 1848 werd hij door de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 14 dagen gevangenis voor 'diefte'.
Op 28 december 1849 werd hij door dezelfde rechtbank opnieuw veroordeeld voor 'diefte', ditmaal tot 1 maand.

Maar in 1850 liep het helemaal fout. We vinden een assisendossier in Brugge waaruit blijkt dat «Louis Lanse» zich ontpopt had tot een kerkdief, die toesloeg in gemeenten uit de omtrek:
- Te Koekelare in de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 maart 1850
- Te Werken in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 mei 1850
- Te Staden in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 mei 1850
Andere kerkdiefstallen waarvan hij verdacht werd, konden niet bewezen worden:
- Te Werken in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 februari 1850
- Te Merkem in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 februari 1850
- Te Pervijse in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 april 1850
- Te Merkem in de nacht van zondag 28 op maandag 29 april 1850
- Te Woumen in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 mei 1850

In Koekelare was Louis langs de kerkmuur opgeklommen met 'klimsporen', waarna hij een ruitje verbrijzeld had en langsdaar het raam geopend. De buit bedroeg 10 frank uit het offerblok en een nieuw kerkboek uit een zitbank.
In Werken had hij ook klimsporen gebruikt, 12 glasruiten uitgeslagen, en vervolgens de lijkberrie gebruikt om binnen te raken. Hier roofde Louis beide offerblokken leeg, en nam twee altaardoeken mee en enkele glazen 'bollekens' van de krans van het Onze-Vrouwebeeld.
Te Staden was hij op een pers gekropen die onder een kerkraampje stond, vervolgens had hij klimsporen gebruikt om het raampje te bereiken en dit geopend door een ijzeren 'roede' los te trekken. De 3 offerblokken werden opengebroken met een beitel, en verder bestond de buit uit 3 altaardoeken een vingerdoek.

Na deze kerkdiefstallen had hij in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 mei 1850 via een stukgeslagen raampje ingebroken in de kantschool van Woumen. Daar had hij op 16 spellewerkkussens van de kinderen de kantstukken afgesneden, en die samen met enkele andere voorwerpen meegenomen en verkocht in Ieper voor 19 frank. Bij deze inbraak maakte hij echter een kapitale fout. Om binnen te raken gebruikte hij een stok die toebehoorde aan Engelbert Debruyne - genaamd 'Bussche', en die hij per ongeluk achterliet. Getuigen herkenden de stok, en 'Bussche' werd aangehouden. Op basis van zijn verklaringen volgden andere arrestaties, o.m. van Pieter Verschaeve en Louis Lanssens. Pas na verscheidene ondervragingen en een huiszoeking legde Louis op 7 augustus 1850 bekentenissen af. Merkwaardig is dat hij verklaarde de stok gevonden te hebben, en dat hij Bussche vrijpleitte van medeplichtigheid. Justitie geloofde dit niet, en Bussche bleef aangehouden.

Intussen had Pieter Verschaeve op 9 juli 1850 aan de 'gendarmen' verklapt dat Louis iets verteld had over kerkdiefstallen. Tijdens de huiszoeking werden bij Louis klimsporen gevonden, en ook een beitel die paste in de braaksporen van de offerblokken in Staden en Werken, maar vooral een zak die vervaardigd was uit de altaarkleden. Op die manier kon Louis niet anders dan de kerkdiefstallen in Staden en Werken te bekennen, maar alle overige inbraken bleef hij ontkennen. Op basis van een verklaring die zijn vrouw Amelie Marcou had afgelegd aan de veldwachter van Koekelare, werd hij voor de diefstal in Koekelare toch doorverwezen, maar niet voor alle andere.

Op die manier kwam Louis Lanssens voor het assisenhof van Brugge voor vier inbraken: in de kerken van Koekelare, Werken en Staden, en in de kantschool van Woumen. De jury verklaarde hem schuldig over gans de lijn en op 18 december 1850 kreeg hij zes jaar dwangarbeid, weliswaar zonder publieke tentoonstelling aan de schandpaal. De vijf anderen die met hem terechtstonden waren 'Bussche' (vrijspraak!), Pieter Verschaeve (5 jaar), Philip Tant (5 jaar), Amand Noyez (5 jaar) en Joanna Vandenbussche (vrijspraak).
Om af te sluiten krijgen we nog Louis' persoonsbeschrijving op 47-jarige leeftijd: 1m72 groot, aangezicht rond en bleek, zwart haar, hoog voorhoofd, zwarte ogen, spitse neus en ronde kin.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be