NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes LANSSENS


In een wezerijakte staat vermeld dat Joannes de oudste zoon is uit het tweede huwelijk van vader-Joannes met Christina Pollet. De akte vermeldt ook dat diens eerste huwelijk met Maria Goddyn kinderloos was. Toch hebben we uit dit huwelijk een kind gevonden, maar het moet dus vroeg overleden zijn.

Joannes en Maria boerden gans hun leven op de huidige hofstede 'De Lange Caeve' aan de Daalderstaat in Lichtervelde (artikel van Erik Lamsens in het jaarboek 'Karel Van De Poele' van 2011). Volgens de ommeloper van de heerlijkheid van Pausschen en Vijverschen uit 1714 bestond de 'Daelderstaete' toen al, en ze huurden de hoeve van de ouders van Maria: Joannes Lesy en Elisabeth Breemeersch. De Lesy's waren een rijke familie: Elisabeth Breemeesch werd in 1756 op 93-jarige leeftijd begraven IN de kerk van Lichtervelde, vóór het altaar van Sint-Anna. Joannes Lanssens was van goede afkomst, maar was dus ook goed getrouwd. De gronden die hoorden bij de hoeve waren 43 gemeten, 2 lijnen en 92 roeden, dat is ca 19 ha. Het was vruchtbare grond in de zandleemstreek, veel beter dan de schrale zandgrond in het noorden van Lichtervelde. Later zijn Joannes Lanssens en Maria Lesy eigenaars geworden van de hoeve, want na hun overlijden werd ze overgenomen door de jongste zoon Petrus-Josephus Lanssens, die zijn broers en zussen uitkeerde, en later de gronden uitbreidde tot meer dan 26 ha.

Joannes kocht op 31 augustus 1729 'Het Goet te Spiere' in Koolskamp van zijn schoonvader, maar bleef toch zelf boeren op 'De Lange Caeve'. Vanaf 1742 liet hij 'Het Goet te Spiere' aan zijn oudste zoon Joannes-Baptista. Die hoeve is 200 jaar in de familie gebleven.

Uit een document van 1736 blijkt dat 'Jan' Lanssens burgemeester van Lichtervelde was. Zijn zoon Joannes-Baptista en ook diens zoon Franciscus werden allebei burgemeester van Koolskamp, dus 3 generaties!

De term 'burgemeester' en 'schepen' uit het Ancien Régime (vóór de Franse Revolutie) mag niet vergeleken worden met onze burgemeesters en schepenen. In die periode hadden zij niet alleen bestuurlijke, maar ook rechterlijke macht. Zij vormden dus het rechtscollege, dat over de meeste burgerlijke vordeningen en strafgeschillen handelde. Ook financieel-uitvoerend (innen van belastingen) waren ze actief. De scheiding der machten werd pas ingevoerd bij de Franse Revolutie.
In de steden kwamen de burgemeesters uit de hoogste kringen (vaak adellijke namen), maar in dorpen zoals Lichtervelde en Koolskamp waren het rijke landbouwers of herbergiers. De aanstellingswijze van een burgemeester kon variëren: aangesteld door commissarissen namens de vorst, of verkozen onder de schepenen. Gemeenten zoals we ze nu kennen, bestonden niet. Het waren kerkelijk afgebakende parochies, maar via burgemeester en schepenen waren ze ook burgerlijk georganiseerd. De burgemeester was de verbindingsman met het hogere bestuur, en daardoor de belangrijkste burgerlijke figuur in zijn dorp.

Joannes en Maria werden allebei begraven met de hoogste dienst (officio summo).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be