NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes Baptista LANCENS


Joannes ging door het leven als 'Lamsens'.

Hij is de stamvader van de Koolskampse Lamsens. Hij verhuisde in 1742 van Lichtervelde naar Koolskamp en vestigde zich op 'Het Goet te Spiere', een hofstede van 30 gemeten (13 ha) aan De Hoge Akkers, met een naam die reeds werd vermeld in een renteboek van 1566. Deze hoeve was gekocht door zijn vader van diens schoonouders.

Jan-Baptist was eerst vanaf 1748 schepen van Koolskamp, en van 1752 tot 1761 was hij burgemeester (bron: 'Oude Hoeven en hun bewoners te Koolskamp'). Zijn vader was burgemeester van Lichtervelde, en zijn zoon Frans Lamsens werd net als hijzelf burgemeester van Koolskamp, dus 3 generaties! Maria Logghe was afkomstig van een vooraanstaande Lichterveldse familie.

De term 'burgemeester' en 'schepen' uit het Ancien Régime (vóór de Franse Revolutie) mag niet vergeleken worden met onze burgemeesters en schepenen. In die periode hadden zij niet alleen bestuurlijke, maar ook rechterlijke macht. Zij vormden dus het rechtscollege, dat over de meeste burgerlijke vordeningen en strafgeschillen handelde. Ook financieel-uitvoerend (innen van belastingen) waren ze actief. De scheiding der machten werd pas ingevoerd bij de Franse Revolutie.
In de steden kwamen de burgemeesters uit de hoogste kringen (vaak adellijke namen), maar in dorpen zoals Lichtervelde en Koolskamp waren het rijke landbouwers of herbergiers. De aanstellingswijze van een burgemeester kon variëren: aangesteld door commissarissen namens de vorst, of verkozen onder de schepenen. Gemeenten zoals we ze nu kennen, bestonden niet. Het waren kerkelijk afgebakende parochies, maar via burgemeester en schepenen waren ze ook burgerlijk georganiseerd. De burgemeester was de verbindingsman met het hogere bestuur, en daardoor de belangrijkste burgerlijke figuur in zijn dorp.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be