NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Roeland LAMPSENS


Roelandus en Joanna waren landbouwers op de hoeve van háár ouders. Bij hun overlijden was er een erfenis van 581 'pond grooten vlaems'. Dat was een serieus bedrag want een koe kostte toen ca. 3 pond.

Bij het huwelijk heet Roelandus duidelijk 'Lampsens' en Joanna duidelijk 'Lanssens'. Ook bij de huwelijksgetuigen is het verschil nadrukkelijk: Paulus Lampsens (de oudste broer van Roelandus) en Joannes Lanssens. Dat weerlegt de theorie dat Roelandus en Joanna familie zouden zijn. Het DNA onderzoek van 2017 heeft trouwens bevestigd dat beide familienamen niet verwant zijn.

Volgens Erik Lamsens wordt Joanna's afkomst toch gestaafd, o.m. door een staat van goed bij het overlijden van de dochter Josijne Lampsens, dochter van Roelant op 24 augustus 1692.
- Houder (weduwnaar): Pieter filius Guillaume Vangillewe.
- Voogd paterneel: Claeys Fault, echtgenoot van Petronelle Vangillewe, fa Guillaume
- Voogd materneel: Jan Lampsens, broer van de overledene
.......bij de dood en overlijden van Roelant Lampsens en Janneken (=Joanna) en bij de dood van Jan Lampsens haar grootvader.

Dat zou betekenen dat Joanna tóch een Lampsens is en geen Lanssens.
We nemen dit voorlopig aan:
- Voor de afstamming van het Y-chromosoom speelt het geen rol (het is Roelandus die telt en van hem zijn we zeker).
- Het betekent wel dat Joanna's afstamming gekend is tot in 1395.

Er is een akte in Oud-Lichtervelde, RAB n° 323 d.d. 05.06.1660, waarin Roeland Lampsens fs Maryn, samen met zijn schoonvader Jan Lampsens fs Guilleame, land koopt van Gilles Verbeke fs Carel, gehuwd met Mayken Van Moortele fa Alaert x Janneken Besuijt. Het leuke aan deze akte is dat ze de hand-tekening (een tekeningetje) van Jan bevat én de handtekening (effectief geschreven, dus uitzonderlijk voor die tijd) van Roeland.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be