NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Isabelle Clara LAMPSENS


Geboren als 'Lampsens', maar door het leven gegaan als 'Lamsens' werd Isabella bijna 97 jaar oud. Volgens de genealogie van Inez Demarrez was Franciscus Demarez Meulebeeks buitenpoorter van Kortrijk van 1777 tot 1795.

De studie van L. Decroix vermeldt 'franciscus de maré' 2 keer als eigenaar/gebruiker van land in Meulebeke:
1) Landts met hofstede en noch een, gelegen aan de straete van Vierschaere Ten Heede naer Sinte Amants straetken (= huidige Knorrebosstraat). Franciscus de maré 'cum suis' bezat ongeveer een kleine helft van dit stuk land; de mede-eigenaars waren Carel Hellebuyck en Matthijs de Fresne. Franciscus Demarez kwam in het bezit van dit stuk land door erfenis: In 1654 behoorde het toe aan de weduwe en de kinderen van Joos Colpaert. Eén van die kinderen was Maria Colpaert, de grootmoeder van moederszijde van Franciscus Demarez. In 1756 werd zijn vader Petrus Demarez als mede-eigenaar genoemd. Na de dood van Petrus Demarez in 1776 kwam het land in het bezit van Franciscus Demarez.
2) Landts met een hofstede, gelegen aan de straete van Vierschaere Ten Heede naer Sinte Amants straetken (= huidige Knorrebosstraat). Dit stuk land had 3 eigenaars : enerzijds Matthijs Defresne en anderzijds Joseph ende Frans Demarez, fii Pieter, cum suis. In 1780 worden Franciscus Demarez en zijn oudere broer Josephus beiden als eigenaar/gebruiker vernoemd. Ze verkregen dit stuk land door erfenis zoals hierboven uiteengezet.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be