NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petrus LANGSENS


Bij het overlijden van Pieter werd een Staat van Goed opgemaakt door het Brugse Vrije. Hierin lezen we dat er een huwelijkscontract afgesloten was, dat Pieternelle al weduwe was van Nicolaeys Cornille en dat ze na het overlijden van Pieter een derde maal huwde met Jacob Wilsoet.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be