NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Sophia DEBODERÉ


De familienaam van Sophia werd bij haar geboorte in 1827 eerst foutief ingeschreven als 'Van de Bunderie', maar direct gecorrigeerd naar 'Debouserie'. Dertig jaar later, bij vonnis van 22.08.1857, werd de naam door de Rechtbank van Eerste Aanleg officieel gewijzigd in 'Deboderé'. Dit gebeurde ter gelegenheid van het huwelijk van Sophia met Ferdinand. Volgens haar geboorteakte waren Sophia's ouders Petrus Joannes (34 j.) x Regina De Ras. Door dit vonnis kan er geen discussie meer gevoerd worden over de schrijfwijze 'Deboderé'. Toch zijn we nieuwsgierig en willen die beslissing eens aftoetsen. Daarvoor moeten we de doopakte van Sophia's vader vinden ca. 1792. Een persoon draagt immers de familienaam zoals gespeld in zijn/haar geboorteakte (vóór 1796: de doopakte).

Voor die zoektocht raadplegen we eerst Sophia's huwelijksgegevens van 1857. Bij die gelegenheid werd haar familienaam immers gewijzigd door een vonnis. Dat betekent dat er toen opzoekingen geweest zijn. We hadden dus de huwelijksbijlagen moeten kunnen vinden, met daarin o.m. het bewuste vonnis. Helaas zijn die bijlagen niet bewaard. In de huwelijksakte zelf, worden de echtgenoten genoemd als Demeulemeester x 'Deboderé'. Belangrijk is dat deze akte ons gidst naar de overlijdensakten van Sophia's ouders:
1. Haar vader = 'Debouderé' Petrus Joannes overleden op 01.02.1841 te Waregem, 49 jaar °Waregem, werkman, partner: Derasse Eugenie (!!!), vader Joseph(+), moeder Verbeke Therese(+), akte 48.
2. Haar moeder = Derache Regina overleden op 19.09.1843 te Waregem, 50 jaar °Waregem, spinster, weduwe van 'Deboderé' Pieter Joannes, vader Derache Joannes(+), moeder Delbeck Maria Josepha(+), akte 345.

De gemakkelijkste en snelste manier om de doopakten van Sophia's ouders te vinden, is om eerst hun huwelijksakte op 23.11.1818 in Waregem te raadplegen. Die akte bevat immers de geboortedatums:
1. Haar vader = Petrus Joannes 'Deboderé', geboren in Waregem op 28.01.1792, zv Josephus(+) & Joanna Theresia Verbeke.
2. Haar moeder = Regina Derache, geboren in Waregem op 21.10.1793, dv Joannes & Maria Josepha Delbeck.

Nu kunnen we naar de doopakte van 1792 om de schrijfwijze van Sophia's vaders familienaam te vinden. Helaas ... de doopakten van die periode zijn verloren gegaan.
Gelukkig zijn de alfabetische tabellen uit de jaren '1880 wél bewaard. Daar vinden we dan effectief de juiste schrijfwijze: Petrus Joannes Bodéré, geboren 1792, doopakte op bladzijde 1379.
Waarom heeft de rechtbank dan gekozen voor 'Deboderé'? De rechter heeft zich gebaseerd op de huwelijksakte van Sophia's ouders. Dat was fout: hij had zich op de doopakte van de vader moeten baseren. Dan zou het dus 'Sophia Bodéré' geworden zijn.

We kunnen ook nog eens kijken naar Sophia's grootvader Josephus. Die is geboren in Waregem op 31.12.1755 (datum ontleend aan Geneanet), onder de naam van ... Josephus 'Boserie' ! Amai!

Josephus' ouders - dus Sophia's overgrootouders - waren Judocus en Maria Joanna Van Haute.
De doopnaam van Sophia's overgrootvader vinden zal geen sinecure zijn. Judocus huwde wel in Waregem op 14.06.1747, maar zijn doopakte vinden we daar niet.
Een mogelijheid is bv. Anzegem waar een Judocus 'Debosschere' geboren wordt op 30.09.1722 ... (25 jaar is de meest voorkomende huwelijksleeftijd)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be