NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Henri LANSENS


In 1892 vinden we Henri met de titel van 'Dokter in de medecijnen woonende te Bornhem' als getuige bij het huwelijk van zijn broer Frans in Diksmuide, en in 1897 te Leuven, eveneens als huwelijksgetuige van zijn broer Jean-François. Deze notities brachten ons tot de ontdekking van een gans verhaal in Bornem.

Henri is 23 jaar, komt recht van de universiteit, en vestigt er zich op 24.08.1883 als geneesheer (de akten zeggen: 'doctoor') in het centrum, in de Statiestraat. Anderhalf jaar eerder - op 22.03.1882 - was de vorige dokter van Bornem - Frans Lecorbisier, van origine uit Aarschot - overleden op 72-jarige leeftijd. De Bornemenaars die ziek werden in die tussenperiode hadden dus wel pech. De eerste vier jaren is de dokter vrijgezel. Hij heeft wel de meid van zijn voorganger en zijn ongehuwde zuster Marie in huis. Dan ontdekt hij zijn vrouw (Maria)-Hortense in het nabije Niel. De meid is intussen vertrokken, en zijn zuster is overleden. Onmiddellijk wordt een grote activiteit tentoon gespreid. Niet alleen hebben ze in iets meer dan 12 jaar 11 kinderen, maar Henri wordt ook Schepen van Bornem. Hij ondertekent als Ambtenaar van de burgerlijke stand alle akten vanaf 09.10.1893 tot 31.12.1895. Van Hortense wordt gezegd dat ze actief katholiek was en zeer veel bidt. Ze wonen intussen in een prachtig huis - de inwoners spreken van een kasteel - langs de Boomstraat op de hoek met de Nieuwstraat, en houden steeds 1 of 2 personeelsleden in dienst, waaronder een geleider voor hun koets.

In de fotoboeken van de Heemkundige kring zien we de stoet van een huwelijksjubileum die passeert voor het huis van dr. Lansens (de drukker schrijft Dr. Laussens). Verder is er een foto uit 1898 van de Harmonie "Concordia et Amicitia", waar we Henri Lansens als Voorzitter zien zitten midden de muzikanten. Begin de jaren 1900 is er dan een fameuze foto waar Henri Lansens pronkt in de eerste auto te Bornem. Kortom een zeer bekende figuur, die tot vandaag nog in herinnering leeft bij de oudere bevolking van Bornem. Men vertelt dat dr. Lansens bekend stond als de dokter van de armen, en dat ooit overwogen werd om de huidige Nieuwstraat naar hem te noemen. In dat geval zouden we dus in België een tweede Lansensstraat gehad hebben, naast deze die effectief bestaat in Koekelare.

Hoewel zo verbonden met de gemeente Bornem, is Henri na het overlijden van zijn vrouw op rust gegaan en overleden in Leuven, de stad waar hij ooit opgroeide. Hij vertrok op 24 juni 1926, 66 jaar oud, samen met zijn inwonende ongehuwde dochters Eugenia en Georgina naar zijn ouderlijke eigendom in de Justus Lipsiusstraat nr 7. Hij werd in Bornem opgevolgd door dokter De Putter. Zijn 'Kasteel' langs de Boomstraat werd na de Tweede Wereldoorlog gesloopt, en na 1960 waren alle Lansens uit Bornem vertrokken. Van het kinderrijke gezin van Henri en Hortense bleven de meesten ongehuwd of kinderloos. Na een uitgebreide zoektocht vonden we dat er slechts één enkele nazaat bestaat, nl. een kleindochter in Sint-Goedenrode, Nederland. Hierover verder meer.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be