NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Anna Theresia LANSENS


Kinderen vermeld in de boedelbeschrijvingen van 1733 en 1776:
- Michiel Denolf, °~1724 X Marianna Provoost
- Joannes-Baptiste Denolf, °~1725, ongehuwd
- Anna-Therese Denolf, °~1728 X Joannes Decock
- Pieter-Anthone Denolf, °~1730, ongehuwd
- Jacobus Denolf, ~1729, ongehuwd
Michael boerde op de hoeve van zijn schoonouders Joannes Lampsens en Christina Pollet, waar hij inwoonde sinds zijn huwelijk en die hij van hen overnam. Later werd hij ook burgemeester van Lichtervelde. Na het overlijden van Anna-Theresia hertrouwde hij met Maria-Anna Goddyn en had met haar nog een zoon Joseph Denolf.

De term 'burgemeester' en 'schepen' uit het Ancien Régime (vóór de Franse Revolutie) mag niet vergeleken worden met onze burgemeesters en schepenen. In die periode hadden zij niet alleen bestuurlijke, maar ook rechterlijke macht. Zij vormden dus het rechtscollege, dat over de meeste burgerlijke vordeningen en strafgeschillen handelde. Ook financieel-uitvoerend (innen van belastingen) waren ze actief. De scheiding der machten werd pas ingevoerd bij de Franse Revolutie.
In de steden kwamen de burgemeesters uit de hoogste kringen (vaak adellijke namen), maar in dorpen zoals Lichtervelde en Koolskamp waren het rijke landbouwers of herbergiers. De aanstellingswijze van een burgemeester kon variëren: aangesteld door commissarissen namens de vorst, of verkozen onder de schepenen. Gemeenten zoals we ze nu kennen, bestonden niet. Het waren kerkelijk afgebakende parochies, maar via burgemeester en schepenen waren ze ook burgerlijk georganiseerd. De burgemeester was de verbindingsman met het hogere bestuur, en daardoor de belangrijkste burgerlijke figuur in zijn dorp.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be