NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joanna LAMPSENS


Voor dit huwelijk is er geen sluitend bewijs. Als het zou kloppen zijn twee zussen Lampsens gehuwd met twee broers Vansieleghem. Volgens Erik Lamsens echter, huwde Joanna niet in 1662 met Michiel maar in 1655 met Pieter Vansieleghem. Dan zou ze pas 12 jaar geweest zijn bij het huwelijk en ze zou als eerste huwen, nog vóór haar oudere zussen. Die Joanna X Pieter Vansieleghem is volgens haar Staat van Goed trouwens dochter van Pieter Lampsens en niet van Paulus. Hoe dan ook, het is niet van fundamenteel belang.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be