NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Charles Louis LANSSENS


Op achtjarige leeftijd werd Charles-Louis wees en bleef achter met zijn stiefmoeder. In 1890 werd hij vrijgeloot van legerdienst. Hij trok naar Antwerpen en woonde er in het Vrijdagmarktstraatje nr 4. Waneer hij huwde met Joanna-Maria De Groof, weduwe van Victor Cleymans, was zij al gedomicilieerd op hetzelfde adres. Volgens de huwelijksbijlagen waren beiden leurders, onvermogend, en kwam het Fonds Regis tussen voor hun huwelijk. Dit fonds, onder leiding van de aartsbisschop van Mechelen, kwam gratis tussen om het huwelijk van arme mensen te regelen en/of kinderen te wettigen. Het fonds gaf geen materiële hulp, maar trachtte enkel administratief te helpen, bv. indien de ouders niet akkoord gingen met het huwelijk van hun kind, of er moest een kind gewettigd worden, of de ouders waren overleden,...

Charles-Louis en Joanna woonden later in de Antwerpse Hoogstraat nr 73 nog steeds als leurders. In 1900 was Charles dan nog logementhouder in het 'Steegsken' nr 3. Zijn klanten waren vooral West-Vlamingen die naar 't Stad kwamen.

Op latere leeftijd is Charles-Louis invalide geworden: hij ging met een stok en had ook als bijnaam: 'De Stok'. Volgens de kleinzoon Charles was zijn grootvader een fiere man, altijd verzorgd gekleed. Hij is overleden einde de jaren 1930 in de Karel Meyvisstraat, in zijn kamer op de bovenverdieping, aan kanker.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be