NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes Baptista VERPLANCKE


De hiernavolgende opzoekingen gebeurden door mezelf en tegelijk ook door Johan Verplancke in 2005.

De afkomst van Joannes-Baptista Verplancke leiden we af als volgt.

- In de doopakte van Joannes' eerste kind uit zijn tweede huwelijk met Amalbergis Deroo, lezen we dat hij de zoon is van Jacobus. Bij de geboorte van zijn 2 jongste kinderen krijgen we dan ook nog zijn leeftijd en zijn geboorteplaats, nl. geboren omstreeks 1705 in Zedelgem. In dat jaar is er inderdaad een passende geboorte.
- In zijn overlijdensakte wordt er een leeftijd vermeld van 42 jaar - dus geboren omstreeks 1727. Ruim rond dat jaar is er in Zedelgem geen passende geboorte.
Wat is geloofwaardig?
- Bij de doop van zijn kinderen stond hij er zelf bij om te bevestigen, en in 1705 is er inderdaad een passende geboorte in Zedelgem.
- Bij zijn overlijden kon hij het niet meer bevestigen, en ze hebben maar wat opgeschreven. In 1727 is er helemaal geen passende geboorte.
Dit volstaat om aan te nemen dat Joannes Verplancke geboren is in Zedelgem op 01.08.1705 als zoon van Jacobus en Maria Vandamme.
_______________________________________________________

De afkomst van Anna Verplancke vinden we als volgt.

De huwelijksgetuigen anno 1730 waren Jacobus Verplancke (Joannes' vader, want Anna's vader overleed in 1728) en Petrus Vandewalle (de echtgenoot van Brigitta Verplancke, zie database van de huwelijken). We moeten dus op zoek naar een gezin met dochters Anna én Brigitta. Zo is er slechts één gezin: Jacobus Verplancke x Marie Vandycke. In dit gezin werd Brigitta geboren op 04.06.1701, en Anna op 20.11.1712. Er was ook nog de oudste dochter Amelberga, geboren op 01.07.1693. In de staat van goed van Amelberga uit 1763 (RAB - SVG Brugse Vrije - 1ste reeks - nr. 1304) wordt de afkomst bevestigd.

Bij het huwelijk in 1730 heetten dus de vaders van bruid én bruidegom allebei Jacobus Verplancke!!

Anna Verplancke overleed aan de gevolgen van de bevalling van Laurentia, de week daarvoor. Nog eens vier dagen daarna overleed ook het kind Laurentia. Joannes bleef achter met twee kinderen van 3 en 2 jaar oud. Het is dus niet verwonderlijk dat hij al na vier maanden hertrouwde met onze voorouder Amalbergis Deroo.
_______________________________________________________

Om meer te weten, willen we alle getuigen, peters en meters, nog eens onder de loep nemen.

==>EERSTE HUWELIJK IN 1730 VAN JOANNES VERPLANCKE EN ANNA VERPLANCKE.
- Zowel de vader van de bruidegom als de vader van de bruid heten Jacobus Verplancke. Meteen kunnen we de vader van Anna elimineren als vader van Joannes.
- Huwgetuigen bij het eerste huwelijk waren Jacobus Verplancke (namens de bruidegom, Joannes' vader, want Anna's vader was overleden in 1728) en Petrus Vandewalle (namens de bruid, de schoonbroer van Anna, gehuwd met Anna's zuster Brigitta).
- Peter en meter van het eerste kind Ferdinandus (°1732), waren Petrus Maertens en Adriana Allemeersch.
- Peter en meter van het tweede kind Anna-Genoveva (°1734), waren Petrus Cools en Amelberga Verplancke [°1693, zus van Anna]
- Peter en meter van het derde kind Laurentia (°1735), waren Petrus Joos en Genoveva Ketel (gehuwd Petrus Maertens).

==>TWEEDE HUWELIJK IN 1736 VAN JOANNES VERPLANCKE EN AMALBERGIS DEROO.
- Huwgetuigen bij het tweede huwelijk waren Guillielmus Deroo en Aromanus Vermote, beiden verwant aan Amalbergis.
- Peter en meter van het eerste kind Petrus, waren Salomon Stubbe (x Joanna Deroo) en Petronella Casteleyn (x Cornelius Deroo). De vader Joannes Verplancke, wordt hier genoemd als zoon van Jacobus.
- Peter en meter van het tweede kind Joannes, waren Benedictus Verplancke en Anna Vanbellegem. Benedictus °1714, was zoon van nóg een andere Jacobus x (1) Maria Delatere x (2) Anna Delatere, die niet in aanmerking komt als vader van Joannes, want hij koopt pas een Joannes op 11.09.1740. Dat is onmogelijk.
- Peter en meter van het derde kind Simon, waren Ivo Verplancke en Maria Biervliet. Ivo Verplancke °1722, was ook zoon van die andere Jacobus x Maria Delatere.
- Peter en meter van het vierde kind Jacobus, waren Cornelis Moeyaert en Aldegonda Deroo.
- Peter en meter van het vijfde kind Isabella, waren Jacobus Verplancke [veel keuze, maar geen grootvader want beiden overleden] en Joanna Deroo.
- Peter en meter van het zesde kind Petronilla, waren Cornelis Moeyaert en Petronilla Deroo.
- Peter en meter van het zevende kind Joannes, waren Jacobus Larou en Jacoba Mullemeester.
- Peter en meter van het achtste kind Jacobus, waren Joannes Callyeuw en Helena Aernout.
- Peter en meter van het negende kind Laurentius, waren Ferdinandus Verplancke [oudste halfbroer van het kind] en Anna Beselaere. De vader is 50 jaar en de moeder is 40 jaar, beiden °Zedelgem.
- Peter en meter van het tiende kind Thomas, waren Alexander Verplancke en Petronilla Ryde. Alexander °1731, was zoon van alweer een andere Jacobus (!!!) x Godelieve Cools. De vader is 52 jaar en de moeder 42 jaar, beiden °Zedelgem.

Laten we even alle Jacobus Verplancke uit de database van West-Vlaanderen, die vader zouden kunnen zijn van Joannes, overlopen.
- Jacobus Verplancke, gehuwd met Marie Vandycke: de ouders van Anna Verplancke en dus niet van Joannes.
- Jacobus Verplancke, gehuwd met Anna Vanmaele. In 1701: een zoon Joannes. Maar Jacobus is de zoon van Philippus Verplancke & Joanna Tavernier.
- Jacobus Verplancke, gehuwd met Maria Delaetere. Huwelijk pas in 1713 en geen zoon Joannes.
- Jacobus Verplancke, gehuwd met Maria Vandamme. In 1705 geboorte van een zoon Joannes-Baptiste Verplancke! Bijkomend : de geboorte in 1698 van een zoon Laurentius, niet onmiddellijk een algemeen voorkomende voornaam, die binnen deze tak toch enkele keren terugkeert.
_______________________________________________________

Als toemaatjes nog dit.

In zijn eerste huwelijk met Anna Verplancke kreeg Joannes Verplancke dispensatie voor verwantschap in de derde graad. In die tijd werd er slechts langs één lijn geteld, m.a.w. beiden hebben gemeenschappelijke overgrootouders. Dat klopt: de gemeenschappelijke overgrootouders zijn Christianus Verplancke x Barbara Coppens.

Het gezin van Joannes Verplancke was eerder arm. In de bisschoppelijke akte van 1730, waarin de huwelijksdispensatie verleend wordt, lezen we: 'pauperibus subditis in Zedelghem' (arme inwoners van Zedelgem). Bij hun overlijden hadden ze echter al bezittingen verworven.

Het gezin woonde op het grondgebied van wat later Veldegem zou worden. In de status animarum (volkstelling van de pastoor) staat hun hoeve onder nr 138, tussen de Kronemolen (nr 133) en de Lepemolen (nr 145). In de doopakte van Joannes' eerste kind uit zijn tweede huwelijk met Amalbergis Deroo, lezen we dat hij de zoon is van Jacobus. Bij de geboorte van zijn 2 jongste kinderen krijgen we dan ook nog zijn leeftijd en zijn geboorteplaats, nl. geboren omstreeks 1705 in Zedelgem. In dat jaar is er inderdaad een passende geboorte.

In zijn overlijdensakte wordt er een leeftijd vermeld van 42 jaar - dus geboren omstreeks 1727. Ruim rond dat jaar is er in Zedelgem geen passende geboorte. Deze leeftijd is fout!

Enkele peters en meters uit het tweede huwelijk zijn kinderen van een andere Jacobus Verplancke x (1) Maria Delatere x (2) Anna Delatere. Deze Jacobus kan echter niet de vader zijn, want hij koopt pas een Joannes op 11.09.1740. Dat is helemaal onmogelijk.

Samenvattend: is Joannes, fs Jacobus, geboren ca. 1705 (2x vermeld in de doopakte van een kind), of is hij geboren ca. 1727 (vermeld in zijn overlijdensakte)?
- Bij de doop van zijn kinderen stond hij er zelf bij om te bevestigen, en in 1705 is er inderdaad een passende geboorte.
- Bij zijn overlijden kon hij het niet meer bevestigen, en ze hebben maar wat opgeschreven. In 1727 is er helemaal geen passende geboorte.
Joannes Verplancke die gehuwd was met Amalbergis Deroo, is dus geboren in 1705.

Dat hij eerst huwde met Anna Verplancke is een hypothese, gesteund op perfect passende leeftijden en huwelijksdatums. Voor onze afstamming speelt dit eerste huwelijk geen rol, want onze voorvader Thomas is het jongste kind uit het tweede huwelijk.

Huwgetuigen in 1730 waren Jacobus Verplancke (vader van de bruidegom) en Petrus Vandewalle. Joannes en Anna kregen dispensatie voor verwantschap in de derde graad. Ze hebben dus gemeenschappelijke overgrootouders. Er is echter teveel keuze om hieruit iets te kunnen afleiden.
Peter en meter van het eerste kind Ferdinandus, waren Petrus Maertens en Adriana Allemeersch.
Peter en meter van het tweede kind Anna-Genoveva, waren Petrus Cools en Amelberga Verplancke [°1693, zoon van een andere Jacobus (!!!) x Maria Vandycke. Dit koppel heeft geen zoon Joannes, dus ze kunnen niet de ouders zijn].
Peter en meter van het derde kind Laurentia, waren Petrus Joos en Genoveva Ketel (gehuwd Petrus Maertens).

Een week na de geboorte van Laurentia is de echtgenote Anna Verplancke overleden in het kinderbed. Vier dagen later overleed ook het kind Laurentia. Het is dus een hypothese dat hij dezelfde Joannes is, die enkele maanden daarna huwde met Amalbergis Deroo.

Huwgetuigen in 1736 waren Guillielmus Deroo en Aromanus Vermote, beiden verwant aan Amalbergis.
Peter en meter van het eerste kind Petrus, waren Salomon Stubbe (x Joanna Deroo) en Petronella Casteleyn (x Cornelius Deroo). De vader Joannes Verplancke, wordt hier genoemd als zoon van Jacobus.
Peter en meter van het tweede kind Joannes, waren Benedictus Verplancke [°1714, zoon van een andere Jacobus (die niet in aanmerking komt als vader van Joannes, zie hoger) x Maria Delatere] en Anna Vanbellegem.
Peter en meter van het derde kind Simon, waren Ivo Verplancke [°1722, ook zoon van die andere Jacobus x Maria Delatere] en Maria Biervliet.
Peter en meter van het vierde kind Jacobus, waren Cornelis Moeyaert en Aldegonda Deroo.
Peter en meter van het vijfde kind Isabella, waren Jacobus Verplancke [veel keuze] en Joanna Deroo.
Peter en meter van het zesde kind Petronilla, waren Cornelis Moeyaert en Petronilla Deroo.
Peter en meter van het zevende kind Joannes, waren Jacobus Larou en Jacoba Mullemeester.
Peter en meter van het achtste kind Jacobus, waren Joannes Callyeuw en Helena Aernout.
Peter en meter van het negende kind Laurentius, waren Ferdinandus Verplancke [oudste halfbroer van het kind] en Anna Beselaere. De vader is 50 jaar en de moeder is 40 jaar, beiden °Zedelgem.
Peter en meter van het tiende kind Thomas, waren Alexander Verplancke [°1731, zoon van alweer een andere Jacobus (!!!) x Godelieve Cools] en Petronilla Ryde. De vader is 52 jaar en de moeder 42 jaar, beiden °Zedelgem.

Thomas is onze voorouder en zijn afstamming is verder uitgewerkt.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be