NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petrus LANSSENS


Pieter was kleermaker te Evergem, eerst op de wijk 'Langerbrugge-Doornseeldriesch' en na zijn tweede huwelijk op de wijk 'Langerbrugge-Terdonck'. Hij is overleden in de wijk 'Doornseele', in het huis n° 143. Pieter werd kleermaker door te huwen met de dochter van Jan Vandenbroecke, een kleermaker in Evergem. Pieter werkte samen met zijn schoonvader in diens huis in hogervermelde wijk. Dochter Dorothea vervulde er de rol van naaister.

Dorothea was bij haar huwelijk naaister. In de akte van de burgerlijke stand vinden we dit beroep in een zeer ongewone verbuiging: 'naeysterigge'. Dorothea had al een kind vóór haar huwelijk: Jean-François Vandenbroecke. Dit verhaal wordt verder uiteengezet.

Regina wordt in de akten van de burgerlijke stand steeds keurig 'Vandewoestijne' genoemd. Via de nota's van de pastoor in de parochieregisters van Evergem, weten we dat haar familienaam in de volksmond werd uitgesproken als 'Vanderostyne'. De pastoor schrijft immers de namen op zoals die hem mondeling gezegd worden.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be