NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petrus J. LANSEN


Pieter is de stamvader van een uitgebreide tak van hoveniers in Lombardsijde.
Hij vestigde zich wel eerst 20 jaar in Slijpe. Vanaf 1810 vinden we hem in Lombardsijde als hovenier. Uit de volkstelling van 1814 blijkt dat hij ook eigenaar is van zijn grond. Ruim 100 jaar lang - minstens tot na 1910 - is de familie Lansen in Lombardsijde een familie van hoveniers. Dat geldt trouwens zowel voor de mannen als voor de vrouwen: enkele keren worden die laatsten omschreven met de gek klinkende beroepstitel: "hovenierige". In de jaren 1900 schrijft de ambtenaar: "groenselier".
Het hoveniersberoep is niet gereserveerd voor de Lansen alleen. Een studie van de bevolkingsregisters van 1814 leert ons het volgende. In Lombardsijde leven slechts 89 families. Daarvan zijn er 37 hoveniers, en 36 hiervan zijn eigenaar van hun stuk land, slechts één is huurder. Het is dus niet zo dat bv. iedereen in dienst zou gewerkt hebben van een grootgrondbezitter.

Petrus' tweede vrouw Rosalie was sinds 11 maanden weduwe uit een eerste huwelijk met Emmanuel Huysseune (tuinier, overleden in Lombardsijde op 25.11.1809). Volgens de huwelijksakte en ook volgens de volkstelling van 1814 in Lombardsijde, is Rosalie geboren in Keiem, maar daar is die geboorte niet te vinden. Haar overlijden is trouwens ook niet in Lombardsijde noch in Oostende.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be