NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Josephus C. LANSEN


Victoria was weduwe uit een eerste huwelijk met Pieter Houvenaeghel, +Leke 07.04.1809. Hieruit was er een zoon: Carolus Houvenaeghel, °Leke ~1796. Na het overlijden van Joseph Lansen was ze opnieuw weduwe, en trouwde voor de derde maal, nu met Philippe Huyghe.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be