NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Jacobus LANSSENS


Maria wordt meestal 'Verhaverbeke' genoemd en is overleden als 'Verbeke'. Haar ouders zijn bekend uit de Staat van Goed van Jacob. Maria wordt er trouwens vermeld als weduwe uit een eerste huwelijk met Cornelis Verkest.
De afkomst van Constantina vinden we in de Staat van Goed van Jacob. Haar overlijden is onzeker: de tabellen vermelden Constantia 'Dewitte', en de akten zelf zijn verloren gegaan.

Jacobus werd begraven IN DE KERK, in het koor, vóór het altaar van de H. Nicolaas, met de hoogste dienst. Een zeer uitzonderlijke gebeurtenis. Jacobus moet er dus bijzonder warmpjes ingezeten hebben. Dat blijkt trouwens ook uit zijn tweede huwelijk.
Jacobus was eerst getrouwd met de 15 jaar oudere Jacoba Verhaverbeke, maar hertrouwde daarna met de 37 (!!) jaar jongere Constantia Dewilde. Hij zal dus eerst een interessante partij gedaan hebben en daarna een interessante partij geweest zijn. Met Constantia had hij nog zeven kinderen. Bij de geboorte van de jongste, kon de pastoor het niet laten om de leeftijd van de ouders expliciet te vermelden: "Jacobus Lansen ex Gidts 70 annorum et Constantia Dewilde ex Eessen 33 annorum".
De welstellendheid van Jacobus is blijkbaar gegroeid met de jaren. Dat leren we uit de parochieregisters van de begrafenissen.
In 1722 overleed de 12-jarige Maria-Jacoba, zijn oudste kind uit het eerste huwelijk. De pastoor noteert bij de begrafenis: "simplici sacro", d.w.z. met een eenvoudige dienst, zoals met bijna alle begrafenissen.
In 1757 overleed de 10-jarige Petronella. Nu is het met een "missa cantata", een gezongen mis, wat eerder zeldzaam is, en voorbehouden voor wie het kan betalen.
We vinden Jacob nog eens als voogd in 1753 in Het Land van Wijnendale.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be