NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Richardus LANSSENS


Julia was 19 jaar ouder dan haar man! Richard en Julia waren beiden rondleurders, en woonden te Gits in de 'Brugschen Steenweg 24'. Bij het huwelijk van hun zoon Jacques in 1884 te Pervijse, kreeg hij het beroep van 'voddenverkooper' toegemeten.

Op zaterdag 26 mei 1855 moest Richard verschijnen voor de correctionele rechtbank te Brugge. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen: "hij had op zondag 29 april 1855 een lakenbroek, een hemde, en schabbe en een ondervest van zaakvoerder Francis Declerck weggemaeckt". Richard liet echter verstek gaan op de zitting, wat gelijk staat met schuld bekennen. De rechter bedacht hem met 14 dagen gevangenis plus 2 francs proceskosten. Op zaterdag 4 augustus 1855 bood hij zich aan bij de gevangenis, en meteen werd zijn dossier opgesteld, inclusief zijn persoonsbeschrijving: 24 jaar, ongehuwd, dagloner, 1 meter 61, blond haar, laag voorhoofd, blauwe ogen, lange neus, middelmatige mond, ronde kin en aangezicht en een getaande huidskleur.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be