NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Eulalia Maria LANSSENS


Eulalia had toch wel een zeer bijzonder gedrag, en des te meer voor die tijd: ongehuwd had ze vijf kinderen.

1. Edouard Lanssens, de oudste, is geboren in 1887 te Torhout, en overleed op 15 maanden. De aangifte van het overlijden in 1888 gebeurde door Leonard Lanssens (64 jaar) en Henri Lanssens (24 jaar). Beiden worden genoteerd als 'geen bloedverwanten' en wonende in Torhout. Merkwaardig! Leonard was immers de grootvader van het kind (vader van Eulalie). Was hij misschien beschaamd? De andere aangever Henri Lanssens uit 1864 was inderdaad geen bloedverwant.

2. Prudence Lanssens werd geboren in 1889, eveneens in Torhout. In de marge van haar geboorteakte lezen we dat ze erkend werd in 1904 te Menen door Eulalia en Karel-Lodewijk. Dat is zeer merkwaardig want Eulalie en Karel-Lodewijk huwden in 1896, en op die dag hebben ze alleen het vijfde kind (Octavie) erkend. Dat betekent dat Prudence in 1896 niet in contact was met haar moeder: ze was achtergelaten in een weeshuis. Later moet ze dan toch haar moeder gevonden hebben, en was Karel-Lodewijk bereid om haar te erkennen. Op dat ogenblik is de familienaam van Prudence gewijzigd van Lanssens naar Engelbeer.

3. Marguerite Lanssens werd ergens in Frankrijk geboren, zonder dat dit aangegeven werd. Net als Prudence was Marguerite geplaatst in een weeshuis. Bij het huwelijk van Eulalia en Karel-Lodewijk in 1896 werd zij evenmin erkend noch vernoemd. Maar in tegenstelling tot Prudence, heeft Marguerite later nooit contact gehad met haar moeder. Toch deed ze haar moeder na, want op 27-jarige leeftijd in 1918 had ze een onwettig (oorlogs-)kind. Uiteindelijk wou Marguerite in 1929 huwen: toen had ze voor de eerste maal in haar leven een geboorteattest nodig. Dat kon niet afgeleverd worden, dus werd het een zaak voor Rechtbank te Brugge. Die nam hierover een beslissing, en legde haar geboorte vast op 4 augustus 1891 in Bondues. Deze officiële geboortedatum is echter onmogelijk want 4 maanden later werd Emile-Maria geboren.

4. Emile-Maria Lanssens vonden we bij toeval te Lille (Frankrijk). Deze dochter werd er geboren op 17.12.1891, en Eulalie had er op dat ogenblik officieel het beroep van 'servante'. Om welke sóórt dienster het gaat, wordt in de boeken van de burgerlijke stand niet gespecifieerd, maar veel onduidelijkheid kan er toch niet zijn. Van Emile-Maria hebben we overigens nergens nog een spoor gevonden. Ze wordt niet erkend in de huwelijksakte van 1896, en ook niet later zoals Prudence. Dus kan ze overleden zijn vóór 1896 als kind, ofwel was ze ergens geplaatst, en heeft ze haar eigen leven geleid zonder nog ooit contact op te nemen met haar moeder.

5. Octavie Lanssens werd geboren in 1893 in Bondues als vijfde kind van de ongehuwde Eulalia Lanssens. Maar bij die gelegenheid verscheen Karel Lodewijk Engelbeer op het toneel, want hij kwam als 'buitenstaander' aangifte doen van de geboorte. Hij ondertekende de geboorteakte met 'Charles-Louis Engelbert'. In de huwelijksakte van 1896 te Bondues, van Eulalia en Karel-Lodewijk wordt Octavie (als enige) erkend. Daar wordt haar familienaam gewijzigd van Lanssens naar Engelbeer (in feite staat er 'Engelbert').

Het is mogelijk dat er na Octavie nog kinderen gekomen zijn in het gezin.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be