NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Philomena LANSENS


Philomena werd ongehuwde moeder op 19-jarige leeftijd. Haar kind liet ze geboren worden in Brugge, ver weg van de roddels van Koolskamp. Het kind overleed 13 maanden later in Koolskamp in het huis van Francis De Riemaeker. Zijn rol is onduidelijk. In elk geval kon hij moeilijk het kind geadopteerd hebben, want hij was 64 jaar oud. De akte vermeldt wel dat Philomène op dat ogenblik in Bondues (Frankrijk) woonde. Vier jaar later had ze ongehuwd een tweede kind Rosalie, ditmaal te Lille (Frankrijk) op 14.07.1864. Ook dit dochtertje was geen lang leven beschoren: het overleed al na één maand. Toch wel merkwaardige feiten over de levenswandel van Philomène.

In 1866 huwde ze in Lille. Volgens de huwelijksakte woonde ze al 4 jaar in de stad, en was ze op dat ogenblik gedomicilieerd in de rue de Juliers, net als Pierre-Jean. Of er nog kinderen geboren zijn werd niet onderzocht: er zijn veel te veel Carliers geboren in Rijsel in de periode na 1866.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be