NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Amand LANSSENS


Amand is op de 10° pluviose jaar 10 geboren als 'Lanssens' met ss . Bij zijn huwelijk was het echter 'Lansens', en alle kinderen werden daarna ook genoteerd als 'Lansens'. Hij is dus ongewild (?) de stamvader van een groot deel van de 'Lansens' in België. We plaatsen een vraagteken bij 'ongewild', want Amand kon niet schrijven, en we kunnen dus niet nagaan hoe hij zelf zou ondertekend hebben.
In de bevolkingsboeken van 1856 van Zwevezele vonden we Amand als dienstbode bij de familie Calis. In de bevolkingsboeken van 1856-1870 staat hij ingeschreven als 'Lamsens'.

Op zaterdag 11 juni 1825 beleefde Amand een moeilijk moment als hij verscheen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. Er waren niet minder dan 15 beklaagden. De beschuldiging luidde 'wederzijdse mishandelingen', m.a.w. er moet een reuze-vechtpartij geweest zijn in Zwevezele. Er waren vijf getuigenissen ten laste, en de openbare aanklager vroeg voor iedere beklaagde 5 dagen gevangenisstraf. De rechter kon niet overtuigd worden - ofwel raakte hij er niet aan uit - en allen werden vrijgesproken.

Uniek in de stamboom is dat Amand in 1842 aan zijn vijfde kind de voornaam van Desiderius gaf. Een merkwaardig feit omdat het derde kind, vier jaar eerder dezelfde voornaam meekreeg, en niet overleden was. In beide gevallen was er ook géén tweede voornaam. Hoe de twee kinderen dan binnen de familie aangesproken werden, kan niet meer achterhaald worden. Ook in de bevolkingsregisters van Zwevezele staat er in de lijst van de kinderen in dit gezin, tweemaal 'Desiderius', tout court. Beiden zijn in leven gebleven, beiden zijn gehuwd, en allebei hebben ze gezorgd voor een nageslacht van de Lansens.
Op 11 januari 1850 was er nog een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be