NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Liliane LOOTENS


Toen alle menselijke hulp begon tekort te
schieten om haar onnoemelijk leed te verzachten,
heeft het Kind van Betbiehem alle
tranen weggewist : «Zalig Kerstfeest, Liliane»
Ondanks het lange ziek zijn, ondanks de
pijn en de last, is zij als een gelukkig mens
gestorven. Gelukkig, omdat zij had geleerd
met weinig tevreden te zijn. Geld en goed
hadden voor haar weinig betekenis, omdat
zij de betrekkelijkheid en de vergankelijkheid
ervan besefte; haar echt geluk lag in
de milddadige genegenheid voor haar vele
vrienden, haar familieleden, en meest van
al in de liefde voor haar man en haar kinderen.
Daarom kon zij het ziek zijn overstijgen en
het beschouwen als één van de uiteindelijk
weinig belangrijke dingen in haar leven.
Het leven was goed en schoon voor haar
omdat zij geloofde dat de mensen goed en
schoon waren. Want Liliane had gekozen
voor de grote vlaarden : vriendschap en
liefde en hoop. Als zij deze maar mocht bewaren,
kon zij van al het andere afstand
doen, ook van het leven.
God heeft haar dan ook opgeroepen tot een
ander, ons misschien minder begrijpelijk
geluk. Vast en zeker heeft zij ook hiermee
vrede genomen, want zij was een gelovig
mens. Zij heeft aanvaard, want op God
vertrouwde zij.
Naarmate haar menselijke krachten verzwakten
en de menselijke wetenschap minder tegen
de dreiging vermocht, ging zij kracht
zoeken in het gebed. Niet uit naïviteit, maar
in het besef dat God uiteindelijk begin en
einde is van alle leven, van alles wat goed is.

Goede vrienden, jullie hebben mij veel goedheid
betoond. Dank je wel daarvoor.
Dierbare moeder en beste broeders, schoonzusters
en schoonbroeders, dank voor elke
dienst, voor elk goed woord dat moed en
kracht gaf om verder te leven.
Lieve kinderen, dank je wel voor jullie vele
blijken van genegenheid, stel het verder
goed op jullie levensweg.
Mijn lieve echtgenoot, mijn dappere man,
ik ben met je gelukkig geweest, je hield
van mij en in de vele kwade dagen kon ik
steeds op je rekenen. Dank. Mijn heengaan
doet je pijn, maar groter dan je droefheid
moge de herinnering zijn aan al wat schoon
en edel was in ons leven. Wees diep getroost.
Heer, we zeggen U dank voor alles waarin
onze geliefde echtgenote en moeder ons
is voorgegaan. Bewaar in ons hart het goede,
het ware en het schone dat in haar heeft
geleefd. Moge dit ons blijven steunen tot
daden van geloof, van liefde en heilige trouw.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.059 personen (individuals, personnes) dd. 02 aug 2020 - site: http://lanssens.be