NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Liliane LOOTENS


Toen alle menselijke hulp begon tekort te schieten om haar onnoemelijk leed te verzachten, heeft het Kind van Betlehem alle tranen weggewist : «Zalig Kerstfeest, Liliane».
Ondanks het lange ziek zijn, ondanks de pijn en de last, is zij als een gelukkig mens gestorven. Gelukkig, omdat zij had geleerd met weinig tevreden te zijn. Geld en goed hadden voor haar weinig betekenis, omdat zij de betrekkelijkheid en de vergankelijkheid ervan besefte. Haar echt geluk lag in de milddadige genegenheid voor haar vele vrienden, haar familieleden, en meest van al in de liefde voor haar man en haar kinderen. Daarom kon zij het ziek zijn overstijgen en het beschouwen als één van de uiteindelijk weinig belangrijke dingen in haar leven.
Het leven was goed en schoon voor haar omdat zij geloofde dat de mensen goed en schoon waren. Want Liliane had gekozen voor de grote waarden : vriendschap en liefde en hoop. Als zij deze maar mocht bewaren, kon zij van al het andere afstand doen, ook van het leven. God heeft haar dan ook opgeroepen tot een ander, ons misschien minder begrijpelijk geluk. Vast en zeker heeft zij ook hiermee vrede genomen, want zij was een gelovig mens. Zij heeft aanvaard, want op God vertrouwde zij. Naarmate haar menselijke krachten verzwakten en de menselijke wetenschap minder tegen de dreiging vermocht, ging zij kracht zoeken in het gebed. Niet uit naïviteit, maar in het besef dat God uiteindelijk begin en einde is van alle leven, van alles wat goed is.

Goede vrienden, jullie hebben mij veel goedheid betoond. Dank je wel daarvoor.
Dierbare moeder en beste broeders, schoonzusters en schoonbroeders, dank voor elke dienst, voor elk goed woord dat moed en kracht gaf om verder te leven.
Lieve kinderen, dank je wel voor jullie vele blijken van genegenheid, stel het verder goed op jullie levensweg.
Mijn lieve echtgenoot, mijn dappere man, ik ben met je gelukkig geweest, je hield van mij en in de vele kwade dagen kon ik steeds op je rekenen. Dank. Mijn heengaan doet je pijn, maar groter dan je droefheid moge de herinnering zijn aan al wat schoon en edel was in ons leven. Wees diep getroost.
Heer, we zeggen U dank voor alles waarin onze geliefde echtgenote en moeder ons is voorgegaan. Bewaar in ons hart het goede, het ware en het schone dat in haar heeft geleefd. Moge dit ons blijven steunen tot daden van geloof, van liefde en heilige trouw.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be