NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Carolus BALLEGEER


DE AFKOMST VAN CAROLUS BALLEGEER

Carolus was 44 jaar bij zijn overlijden, dus geboren ca. 1676. Om zijn afkomst te vinden zoeken we zijn huwelijksgetuigen en de peters & meters van zijn kinderen, in de hoop van familieleden te herkennen.
- huwelijksgetuigen: Joannes Everaert, Joannes Benoit & Judocus Biebuyck
- p&m van Josephus: Petrus Rotsaert & Judoca Vandenbusche
- p&m van Joannes: Joannes Culenaer & Maria Vandewalle
- p&m van Carolus: Melchior Stock & Griseldis Tytgadt
- p&m van Clara-Isabella: Philippus D'Hondt & Clara Terwe
- p&m van Maria-Rosa: Egidius Vandewalle & Maria Caluwaert
Deze getuigen, peters en meters leveren geen oplossing.

HYPOTHESE

Misschien is Carolus geboren op 23.10.1676 in Beernem als zoon van Jacobus Ballegeer & Jacoba Versluys. Het is de meest passende geboorte die volgt uit een query op de databases.
Bij dit koppel Jacobus en Jacoba Versluys vinden we de volgende kinderen:
- Carolus-1 Ballegeer °Beernem 23.10.1676: Geen overlijden gevonden en daardoor KANDIDAAT VOOROUDER (HYPOTHESE)
- Jacobus Ballegeer °Oedelem 23.03.1679 +na 1693
- Carolus-2 Ballegeer °Oedelem 18.09.1682 +Oedelem 26.09.1682
- Carolus-3 Ballegeer °Oedelem 23.11.1683 +Beernem 18.05.1705
- Joannes Ballegeer °Oedelem 03.05.1685 +Oedelem 03.06.1685
- Petronella Ballegeer °Oedelem 09.10.1686 + na 1693

ONDERZOEK VAN DEZE HYPOTHESE

Het ouderpaar Jacobus Ballegeer x Jacoba Versluys kreeg 3 kinderen met de naam Carolus. Dat betekent normaal gezien dat Carolus-1 overleden is vóór de geboorte van Carolus-2 en dat Carolus-2 overleden is vóór de geboorte van Carolus-3. Dat Carolus-1 dus stamvader zou geworden zijn in Oostkamp is onwaarschijnlijk. Toch zou het eventueel kunnen door een misverstand bij het doopsel van Carolus-1 (dat de vader thuiskwam en niet meer wist dat zijn eerste kind gedoopt is als Carolus...).

Beide ouders Jacobus Ballegeer (°Oedelem 05.05.1652 +Oedelem 03.05.1688) x Jacoba Versluys (°Oedelem 28.10.1656 +Oedelem 03.05.1693) zijn jong overleden (35 en 36 jaar oud). Hun overgebleven kinderen waren dus wezen waarvoor in Oedelem een wezenakte opgemaakt werd. Die luidt als volgt (Jacoba Versluys wordt Jacquemyne Van Sluys genoemd):
nr. 4675 op 7 mei 1693
Van Sluys Jacquemyne, fa. Charles, weduwe van Jacques Ballegheer overleden in Oedelem
rendant : Jacques Errebout, voorschepen deser heerelichede als voocht
kinderen : Ballegheer Jacques, Ballegheer Charles, Ballegheer Petronelle, allen minderjarig
voogd paterneel: Pieter Ballegheer
voogd materneel: de rendant
Dat betekent dat in 1693 nog 3 en slechts 3 kinderen in leven waren: Jacobus, Carolus-3 en Petronella. Carolus-1 en -2 waren dus overleden vóór 1693, wat volledig logisch is. Carolus-3 leefde dan nog (10 jaar oud), maar ook hij is jong overleden in 1705 (22 jaar, nog niet gehuwd).
Besluit: de hypothese klopt niet.

GENEANET

Ik stel vast dat deze foutieve hypothese op Geneanet massaal aangenomen wordt als waarheid zonder bewijs.
Indien ze de waarheid zou geweest zijn, hadden we kunnen opklimmen als volgt (bron: Geneanet, karennicolas):
- Carolus Ballegeer °Beernem 23.10.1676 +Oostkamp 14.03.1720 x Maria Gryspert
- Jacobus Ballegeer °Oedelem 05.05.1652 +Oedelem 20.05.1688 x Jacoba Versluys
- Jacobus Ballegeer °Oedelem 25.04.1621 +Oedelem 04.04.1679 x Maria Vermoortele
- Pieter (de oude) Ballegeer °~1576 +Oedelem 03.01.1636 x Catharina Dehulster. Hoofdman van de gemene weide van Assebroek
- Matthijs Ballegeer x Judoca Debeste. Hoofdman van de gemene weide van Assebroek 1576-1581. Burgemeester van Male 1583-1585. Opperhoofdman 1616-1618 en ontvanger 1610-1612. Laat van de heerlijkheid Male. Woonde in 1610 op het goed Rabaudenburg op de parochie St.-Catharina buiten Brugge (Assebroek). In 1616 verkoopt hij de herberg De Pollepel in Oedelem (nota's Ronny Debbaut 2001).
- Matthijs Ballegeer °~1500 +1563 (63 jaar oud) x Anna Simoens
- Jacob Ballegeer °~ 1470 +1544 (74 jaar oud)
- Vincent Balegher

CONCLUSIE

In het begin is Carolus Ballegeer in Oostkamp duidelijk onbekend. De eerste akte waarin hij vermeld wordt is zijn huwelijksakte uit 1698 en daarin wordt hij 'Belleger' genoemd. De volgende akte is het doopsel van zijn eerste kind en dat is 'Van Belleghem'. Dit laat vermoeden dat Carolus vanuit een andere parochie in Oostkamp terecht gekomen is. Zijn afkomst ontdekken zal niet eenvoudig zijn. Bvb. in het naburige Waardamme komt de naam Ballegeer ook voor, maar van die parochie zijn geen documenten bewaard ouder dan ca. 1750.
Ook de afkomst van Maria Gryspert is moeilijk door de sterk uiteenlopende schrijfwijzen van haar familienaam.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be