NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Eduardus Franciscus LANSEN


Eduard begint als landbouwersknecht. Op zijn 17° vinden we hem inwonend bij landbouwer Duyck te Slijpe.
Dan is hij loteling van het jaar 1817. In zijn huwelijksakte lezen we dat hij vrijgesteld is door vervanging. Dat betekent dat hij zijn legerdienst had kunnen afkopen door het betalen van een vervanger.
Het gezin van Eduard en Angela leeft net als zoveel andere gezinnen van de opbrengst van een klein lapje grond, met weven en spinnen als bijverdienste. De mooiste beschrijving van Eduard's beroep vinden we in Vladslo, in één woord geschreven: 'Kleenelandgebruyker'. Het kroostrijke gezin woont er 'nabij den Dixmudschen Steenweg'.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be