NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Philippus LANSSENS


Philippe huwde 4 dagen na het overlijden van zijn moeder.

In 1848 - midden de moeilijke jaren waar het vechten was om te overleven - werd Philippe betrapt op het afsnijden en stelen van hout uit de bossen te Zedelgem van de bruggeling Mr Gilliodts. Volgens het vonnis van vrijdag 28 juli 1848 kwam dat voor hem op 8 dagen gevangenisstraf en één frank boete. Hij zat zijn straf pas uit in de koude winterdagen van zaterdag 23 tot zondag 31 december 1848. Via het dossier bekomen we de persoonsbeschrijving van Philippe: 68 jaar, dagloner, 1 meter 54, grijze haren, laag voorhoofd, grijze ogen, kleine neus, grote mond, ovaal en bleek gezicht.

Op 11 april 1846 leende Philippus 1.000 franc van de Brugse rentenier Mattheus-Jean Malfeyt, terug te betalen binnen de 5 jaar. Hiervoor werd een hypotheekakte opgemaakt bij notaris August De Busschere in Brugge. Uit die akte hebben we zijn handtekening.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be