NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: STAM_ZWEV.-LICHT._1460 LANSSENS


Alle afstammelingen van deze stam zijn "Lanssens".

De alleroudste voorouders uit ons stamboek vinden we omstreeks het jaar 1395. Het is Erik Lamsens uit Roeselare die de volledige voorvaderlijke stam in Zwevezele kon reconstrueren, na jarenlang speurwerk in Wezerijakten, Staten van Goed, e.d. uit die tijd. Zijn resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift van de VVF: "De oudste Lampsins in Zwevezele en omgeving, Vlaamse Stam 2010, blz. 185-202. De oudste is Daneel-de-oude Lamsin, die men vanaf 1395 vindt in Lichtervelde.

Enkele Zwevezeelse voorouders worden teruggevonden in Lissewege. Van daaruit zijn misschien ook de Lanssens afkomstig die we vinden in de 17° en de 18° eeuw in Brugge. Dit is echter van ondergeschikt belang: deze Lisseweegse en Brugse Lanssens zijn uitgestorven.

Heel belangrijk zou zijn, dat ooit een verband kan gelegd worden naar de Lampsins in Oostende. Die zijn immers uitgeweken naar Zeeland en daar uitgegroeid tot een adellijke en rijke familie. Ook deze tak is uitgestorven, maar in Vlissingen is het Lampsinshuis naar hen genoemd.

Als het aankomt op beroemdheden, hebben we nog Maria Lampsens, dochter van Marijn fs Marijn, die als herbergiersdochter huwde met de eigenaar van die herberg, de Heer van Zwevezele. Zo kwam ze in de adelstand, kreeg een wapenschild en werd voorouder van Koningin Mathilde.

De oorsprong van onze naam wordt duidelijk aangetoond. De afstammelingen van Olivier 'Lamsin' in Zwevezele worden 'Lamsins' en 'Lampsins' genoemd. Toch was er in de jaren 1630 ook al afzonderlijk de vorm 'Lanssens', want in die periode hadden Pauwel Lampsens X Claerken Lanssens in Lichtervelde hun kinderen. Vanaf 1650-1660 evolueert het naar 'Lampsens' en tenslotte vanaf 1680-1690 staat er geschreven 'Lanssens' en in mindere mate 'Lamsens'. Het is een open vraag of Lam(p)sens en Lans(s)en(s) één gemeenscappelijke oorsprong kennen. Ik persoonlijk denk van niet, dus een verschillende oorsprong, maar over de eeuwen zijn de vormen vermengd.

Er zijn twee belangrijke interne huwelijken tussen de La(m)ns(s)en(s) van Lichtervelde en die van Zwevezele:
- Claerken Lanssens (Lichtervelde) huwde in 1630 met Pauwel Lampsens (Zwevezele)
- Roelandus Lampsens (Lichtervelde) huwde in 1649 met Joanna Lampsens (Zwevezele)

Zonder deze huwelijken zouden we een afzonderlijke Stam Lichtervelde en een Stam Zwevezele hebben. Nu hebben we echter 2 afzonderlijke oudste voorouders:
- In Lichtervelde hebben we Daneel Lamsin de oude (°~~~1395). Zijn afstammelingen noemen we de Stam Lichtervelde-Zwevezele.
- In Zwevezele hebben we Olivier Lamsin (°~~1460). Zijn afstammelingen noemen we de Stam Zwevezele-Lichtervelde.
Door bovengenoemde huwelijken komen beide stammen samen. De Stam Lichtervelde-Zwevezele en de Stam Zwevezele-Lichtervelde zijn dus in feite één enkele stam, maar met 2 stamvaders in de top.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.291 personen (individuals, personnes) dd. 8 december 2018 - site: http://lanssens.be