NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Felix LAMSENS


Felix was de derde generatie van de Lamsens op het hof "Goet te Spiere" op de wijk "De Hoge Akkers" te Koolskamp. Behalve landbouwer was hij vanaf 1848 ook gemeenteraadslid en vanaf 1856 tot zijn overlijden op 73-jarige leeftijd, schepen van Koolskamp.

Het najaar van 1854 was bijzonder rampzalig voor Felix. Eerst stierf Felix-jr, het zoontje van 16 maanden, dat naar hem genoemd was. Drie dagen later overleed zijn vrouw Juliana. Nauwelijks 9 dagen later, dus nog steeds in oktober 1854, overleed het vier jaar oude zoontje Leonard. De reden van deze drama's is tyfus, een vreselijke epidemie die in dat jaar woedde, en waaraan trouwens ook de meid en de paardenknecht bezweken. De twee eerste overlijdensaangiften op de burgerlijke stand van het gemeentehuis, gebeurden nog door Felix zelf. Bij het derde sterfgeval van zijn zoontje, kan hij het blijkbaar niet meer aan. Die aangifte gebeurt door een kozijn: Henry De Meulenaere, kandidaat-notaris.

Felix kreeg in 1870 nog een tegenslag te verwerken. In de krant 'De Thouroutenaar' van zaterdag 16 juli 1870 - juist onder een artikel waarin meegedeeld wordt dat het concilie de onfeilbaarheid van de paus gestemd heeft - lezen we het volgende verhaal (de namen 'Lamsens' en 'Lanssens' worden verward):
«Het Ongeweerte van zaterdag.»
«Zaterdagnacht heeft een hevig onweder gewoed, dat op verschillende plaatsen van België en Holland brandrampen en andere ongevallen door den bliksem veroorzaakt heeft. Te Coolscamp is de donder gevallen op de schuur van den heer Felix Lanssens, grondeigenaar en schepen aldaar, en heeft ze geheel vernield met alles wat zij bevatte. De schade wordt berekend op 4 tot 5.000 fr. Niets was verzekerd.»


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be