NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes LANSENS


De overlijdensakte van Joannes bevat de volgende cryptische tekst:
"... 16° sepultus est Joannes Lanssens ex Lichtervelde, 3° maritus 4us Godelevae Rameur, aetatis 83 annorum."
We interpreteren dit als volgt:
- Joannes Lansens was 3 x gehuwd ( "tertio maritus" )
- Godeleva Rameur was 4 x gehuwd, d.w.z. Joannes was haar 4° man ( "quartus Godelevae Rameur" )

Na grondig onderzoek blijkt deze theorie inderdaad te kloppen. Meteen ontdekken we dat Joannes een 'straffe' kerel moet geweest zijn, gelet op de snelheid waarmee hij telkens hertrouwde. Nauwelijks 5 weken na het overlijden van Petronella Compernol verloofde hij zich al met Josyne Debaecke, en nog één week later traden ze in het huwelijk. Dit tweede huwelijk duurde 37 jaar, maar toch was ook de rouwperiode om Josyne beperkt: Joannes hertrouwde amper 3 maanden na het overlijden van Josyne, met Godeleva Rameur. Hij was dan bijna 78 jaar oud.
Uit geen enkele van deze drie huwelijken zijn kinderen ontsproten.

De eerste bruid Petronella Compernol, werd in Ruddervoorde 'Vancompernolle' genoemd. Doordat ze huwden in Lichtervelde, onderstellen we dat ze van daar afkomstig is, en via haar leeftijd bij overlijden (ca. 40 jaar) kennen we haar geboorteperiode (ca. 1708). In Lichtervelde is er in die periode slechts één passende geboorte, nl in februari 1710.

De tweede bruid Josyne Debaecke is geboren en getogen in Ruddervoorde.

Het leven van de derde bruid - Godeleva Rameur - is de moeite van een onderzoek waard.

Haar geboorte is een eerste zoekplaatje want er zijn twee Godeleva Rameur in Ruddervoorde:
1. Geboren 30.09.1730, fa Joannes & Isabella Vervisch
2. Geboren 07.11.1735, fa Adrianus & Petronella Viaene
De eerste Godeleva is het niet, want die huwde met Joannes-Antonius Vandamme uit Gits. Haar afkomst wordt vermeld bij de geboorte van haar kinderen, en beiden zijn overleden in Koolskamp in 1794 en 1796. Onze Godeleva is dus de jongste van de twee. Haar vader Adrianus was trouwens getuige bij haar eerste huwelijk met Franciscus Verkein.

Zoals hierboven vermeld, huwde Godeleva viermaal.
1. Als 21-jarige huwde ze op 13 juli 1756 in Ruddervoorde met Franciscus Verkein. Hij overleed 10 jaar later op 26.08.1766.
2. Na 6 jaar weduwschap hertrouwde ze op 28.04.1772 in Ruddervoorde met Benedictus Latruwe. Hij overleed al na 2 jaar op 8 juli 1774.
3. Na nog één jaar weduwe, was het op 27.06.1775 in Ruddervoorde de beurt aan Laurentius Boudewijn. Dit huwelijk duurde 10 jaar, tot 5 juli 1785.
4. Opnieuw bleef Godeleva één jaar weduwe, en riskeerde zich dan, op 50-jarige leeftijd, aan een vierde huwelijk, met Joannes Lansens. Hij was 27 jaar ouder dan haar, en overleed 4 jaar later, 81 jaar oud.

Het overlijden van Godeleva hebben we niet gevonden in Ruddervoorde. Van Joannes Lansens bestaat een uitgebreide boedelbeschrijving die opgemaakt werd in Lichtervelde in 1793, 3 jaar na zijn overlijden, en waar Godeleva nog leefde. Maar ook in Lichtervelde is haar overlijden niet te vinden. Misschien is ze overleden in Ruddervoorde in 1797, het jaar waarin de parochieregisters verdwenen zijn en de burgerlijke stand nog onvolledig was. In de Franse periode (1793-1815) gebeurde het immers vaak dat geboorten, huwelijken of overlijdens niet werden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het nieuwe regime werd niet zomaar goedschiks aanvaard en velen waren niet op de hoogte van de nieuwe voorschriften (ze woonden afgelegen, moesten de kost verdienen, konden niet lezen of kenden geen Frans). In de volkstelling van 1814 is Godeleva niet meer aanwezig.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be