NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Jacques LANSEN


Bij zijn huwelijk staat er als beroep voor Jacques «bijzondere». Dat is een 19-de-eeuwse uitdrukking voor «zonder beroep», maar waarbij meestal bedoeld wordt «rentenier». Dank zij Chantal Sarrazin vonden we op de site gallica.bnf.fr dat Jacques in La Madeleine (nabij Lille) een chicoreifabriek opgericht heeft, met als merknaam «Chicorée Lansen-Wullepit». Jacques huwde pas op zijn veertigste en is erg vroeg overleden, nl op 43 jaar. De aangifte van het overlijden gebeurde door David Rommelaere, 23 jaar, dienstknecht van Jacques, die vergezeld was van een buurman. Sophie overleed 26 jaar later in 1879 en David Rommelaere was opnieuw de aangever. Bij haar overlijden woonde ze in de rue de Lille n° 78 en wordt geen beroep vermeld (was dit het adres van de chicoreifabriek?). De chicoreifabriek is blijven bestaan, want in zijn overlijdensakte in 1881 in La Madeleine, staat er voor David Rommelaere 'marchand de chicorée'.

A son mariage, Jacques avait la profession «bijzondere». Ceci est une expression du 19ème siècle qui signifie «sans profession», généralement «rentier». Grâce à Chantal Sarrazin, nous avons découvert sur la site gallica.bnf.fr que Jacques avait fondé une fabrique de chicorée à La Madeleine (près de Lille), sous la marque "Chicorée Lansen-Wullepit". Jacques ne s'est pas marié avant l'âge de 40 ans et il est décédé très tôt, notamment à l'âge de 43 ans. La déclaration du décès a été faite par David Rommelaere, 23 ans, serviteur de Jacques, accompagné d'un voisin. Sophie mourut 26 ans plus tard en 1879 et David Rommelaere redevint le déclarant. A sa mort elle habitait rue de Lille n ° 78 et aucune profession n'est mentionnée (s’agissait-il de l’adresse de la fabrique de chicorée). La fabrique est restée operationelle, puisque dans son acte de décès en 1881 à La Madeleine, David Rommelaere est décrit 'marchand de chicorée'.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be