NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Felix LAMSENS


Lucia ondertekent met 'Bossauw', en in haar huwelijksakte wordt ze ook zo genoemd. In alle latere akten wordt er echter geschreven 'Boussauw'. Lucia hield een kleine kruidenierszaak open, daarom wordt ze als 'kleingebruikster' omschreven. Felix overleed na een misstap tijdens het karnen van melk met de honden. Twee maanden na zijn dood werd 'postuum' nog een zoontje geboren, dat naar zijn vader Felix genoemd werd.

Het gezin had wat kunnen bijeensparen zoals blijkt uit de erfenisaangifte van 17 juni 1870.
Naast de roerende goederen met een totale waarde van 2.000 frank (meubels, huisartikelen, akkerhalm, beestiaal, vetten, navetten, taillie, kleederen, juweelen, comptante penningen en goedvindens) waren er 2 hofsteden in eigendom:
- hofstedeken, peerdenstal, chikoreidroogerij, 22a 60ca land, kadaster 1245b, 1246 en 1248, geschat op 4.500 frank
- hofstedeken met woonhuizen, schuur, koeistal, 1ha 82a 57ca land, kadaster 1263, 1256 à 1260, 1267 à 1269, 1270b, geschat 10.000 frank


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be