NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Melania LANSSENS


Volgend schrijnend verhaal komt uit het 'Fonds Regis'. Dit fonds, onder leiding van de aartsbisschop van Mechelen, kwam gratis tussen om het huwelijk van arme mensen te regelen en/of kinderen te wettigen. Het fonds gaf geen materiële hulp, maar trachtte enkel administratief te helpen, bv. indien de ouders niet akkoord gingen met het huwelijk van hun kind, of er moest een kind gewettigd worden, of de ouders waren overleden, ...

Melanie en Leon woonden in Jumet. Met zware arbeid hadden ze geld verdiend en met een bijkomende lening van 4.000 frank een stukje grond gekocht waarop ze twee arbeidershuisjes gebouwd hadden.
Het gezin had o.m. een zoon Victor De Roeck (°Jumet 13.12.1858), politieagent in Brussel, die huwelijksplannen had met een zekere Josephine Kère. Uit de documenten van het Fonds Regis leren we dat Moeder Melanie Lanssens zich met alle middelen tegen dit geplande huwelijk verzette. Zonder ouderlijk geld geen huwelijk, dus vroegen Victor en Josephine steun bij het Fonds. De secretaris van het Fonds lijkt geneigd om die steun te verlenen, maar hij wordt bestookt met heftige brieven vanuit Jumet. In het dossier zit o.m. een brief van de onderpastoor van Jumet die beschrijft dat vader Leon zopas overleden is: "il était dangereusement malade suite d'une blessure grave qu'il avait reçu à la houillere d'Amer Coeur. Il souffrait énormément de la gorge et il est mort le jeudi suivant". Blijkbaar was hij met zijn nek terechtgekomen tussen twee karretjes in de steenkoolmijn (houillerie) te Jumet en hieraan overleden. Een andere brief is van notaris Jacqmain uit Jumet. Hij schrijft dat Victor pas (!) 21 jaar is en dat er bij Melanie nog 3 minderjarige kinderen wonen, waarvan de oudste 2,5 frank per dag verdient.
Melanie wil via deze brieven bekomen dat het huwelijk verhinderd wordt en dat haar zoon Victor het gezin verder onderhoudt.

Het dossier eindigt echter met de verrassende beslissing van de secretaris van het Fonds Regis:
"Victor heeft al 10,5 jaar lang zijn ganse salaris afgegeven (n.v.d.r.: dus werkt hij vanaf zijn 11 jaar!). Dat salaris bedraagt nu 100 frank per maand. In ruil heeft hij éénmaal 20 frank van de ouders teruggekregen. Die hebben bovendien ingestemd met het huwelijk van een jongere broer vorig jaar. Besluit: de ouders willen de goedheid van de zoon uitbuiten." Op de kaft staat dat het huwelijk effectief doorgegaan is, en het dossier werd gesloten op 29.11.1880.

Een tweede kind, Charlotte-Marie-Louise De Roeck (°Jumet 18.06.1872) huwde op 16.06.1894 met Charles Leclercq (°Boëlhe 24.11.1862). Ook dit huwelijk gebeurde met steun van het Fonds Regis en ook hier vinden we in bijlage een brief, ditmaal van de pastoor van Boëlhe, waarin beschreven wordt dat Charles' vader timmerman is in Luik waarnaar hij elke maandagmorgen vertrekt en elke zaterdagavond terugkeert. Charles is bovendien misdienaar geweest, enz., enz.

Ten slotte is er nog de zoon Leon-Joseph De Roeck (°Jumet 06.10.1866). Ook hij wordt door het Fonds gesteund wanneer hij op 16.08.1900 in Charleroi huwt met Melanie Corbiaux. Hier zijn er helaas geen toestandbeschrijvende bijlagen.

Merkwaardig is dat Melanie Lanssens later in Brussel woonde, Rempars des Mines 60 A. Bij welke van haar kinderen zou ze ingetrokken zijn??


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be