NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Edouardus MEIRE


Edouardus en Marie-Theresia zijn onze voorouders in de 6de generatie. Zij trokken weg van Moerkerke en vestigden zich in Lapscheure.

Marie-Theresia heette Huyghebaert (met y), maar was de dochter van Jacques Huijghebaert (met ij). Via zijn vier zonen, de broers van Maria-Theresia, heeft Jacques zijn familienaam sterk verspreid. Drie zonen waren Huyghebaert en hebben een nageslacht met y. De vierde was Augustus Huijghebaert. Hij werd hoofdonderwijzer in Lissewege en zijn tak vestigde zich in Antwerpen waar de naam Huijghebaert op vandaag voortbestaat. Vader Jacques Huijghebaert (°Oostkerke 19.12.1818 +Oostkerke 05.09.1879) was metser en herbergier en had ondernemende voorouders. Eerst huwde hij met Genoveva Vanhove (°Oostkerke 18.04.1816 +Oostkerke 25.01.1850) en had met haar 2 kinderen. Dan hertrouwde hij met de moeder van Maria-Theresia, Isabella Schotte (°Hoeke 16.12.1826 +Moerkerke 30.12.1900). Met haar had hij nog 8 kinderen waarvan Marie-Theresia de oudste was.

De familie Huyghebaert is afkomstig uit Koekelare-Vladslo-Oudenburg en had vooraanstaande voorouders (hoofdman van Vladslo, schoolmeester, koster, vroedvrouw, ...). Er is ook een zeer bekende afstammeling, nl. Jan Huyghebaert (havenschepen van Antwerpen, voorzitter van de Kredietbank in 1985, voorzitter van Sabena in 1996, manager van het jaar 1998 en baron benoemd in 1994). Misschien is het DNA om te ondernemen in de familie gekomen via de Huyghebaert's, m.a.w. via Marie-Theresia.

Van Marie-Theresia's moeder Isabella Schotte, hebben we de alleroudste foto, in bezit van Luc Meire en afkomstig uit de erfenis van Arsène Meire. «Isabella-Victoria Schotte, herbergierster in Oostkerke en gehuwd met Jacques Huyghebaert. Zij is geboren in Hoeke op 16.12.1826 en overleden in Moerkerke op 30.12.1900. Onze oudste foto dateert dus van de grens tussen de 19de en de 20ste eeuw.»

Edouard was als jongeman eerst velomaker. Na zijn huwelijk met Marie-Theresia vestigde het koppel zich aan de rand van het dorp te Lapscheure. Edouard werd smid en Mitje hield er café. Op de foto zien we de poort van de smidse uiterst links, en daarnaast het woongedeelte. Via de voordeur kwam je rechtstreeks in het café, dat zich uitstrekte links en rechts van de deur. De rest van het woongedeelte was achteraan het gebouw.

Later werd de smidse overgenomen door de oudste zoon Camiel Meire, terwijl zijn vrouw Clara Vermeire de herbergierster was. Hun café heette 'Schoonzicht' (vernederlandsing van 'Belle-Vue') omdat het aan de buitenrand van het dorp lag met een prachtig uitzicht over de polders en de weiden. Het aangebouwde verlengde van de gelagzaal, uiterst rechts, was in de jaren '1950 een winkelruimte waar Clara potten en pannen verkocht.

De jongere broer, Petrus Meire (mijn grootvader), werkte samen met Camiel in de smidse. Ook op huwelijksvlak deed hij hij zijn broer na, want hij huwde met de zuster van Clara, Silvie Vermeire. Beide koppels woonden in het ouderlijk huis. Dit is dus het geboortehuis van de kinderen van Camiel (Marcel Meire, Eduard Meire, Maria Meire en Arsène Meire) en van de kinderen van Petrus (Robert Meire, mijn moeder Rachel Meire, en Gabriëlle Meire).

De mooie grafzerk van Edouardus en Marie-Theresia stond met eeuwige vergunning op het kerkhof van Lapscheure tot in 2012. Op het kerkhof was nog plaats genoeg, maar het gemeentebestuur besliste om alle oude graven te vernietigen, ook de waardevolle, met of zonder eeuwige vergunning. De schepen van 'cultuur' (zeg maar van 'erfgoedvernietiging') was Joachim Coens. Tevergeefs ben ik bij hem gaan pleiten om het graf van onze overgrootouders te sparen als waardevol funerair erfgoed van 100 jaar oud. Samen met mijn broer Stefan Lanssens hebben we dan de kruisvormige zerk overgebracht naar de tuin van Stefan waar ze voorlopig veilig staat.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.173 personen (individuals, personnes) dd. 12 juni 2018 - site: http://lanssens.be