NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Edouardus MEIRE


Edouardus en Marie-Theresia zijn onze voorouders in de 6de generatie. Zij trokken weg uit Moerkerke en vestigden zich in Lapscheure.

EERST IETS OVER EDUOARDUS. DAARNA WEIDEN WE UIT OVER DE FAMILIE HUYGHEBAERT.
______________________

Edouardus was als jongeman eerst velomaker (fietsenhersteller). Na zijn huwelijk met Marie-Theresia vestigden ze zich aan de rand van het dorp te Lapscheure. Edouard werd smid en 'Mitje' hield er café. Op de foto zien we de poort van de smidse uiterst links, en daarnaast het woongedeelte. Via de voordeur kwam je rechtstreeks in het café, dat zich uitstrekte links en rechts van de deur. De rest van het woongedeelte was achteraan. Het aangebouwde verlengde van de gelagzaal, uiterst rechts, was in de jaren '1950 opgewaardeerd tot een winkelruimte, waar Clara Vermeire o.a. potten en pannen verkocht.
Rond de jaren '1920 werd de smidse overgenomen door de oudste zoon Camiel Meire, terwijl zijn vrouw Clara Vermeire de herbergierster was. Hun café heette 'Schoonzicht' (vernederlandsing van 'Belle-Vue') omdat het aan de buitenrand van het dorp lag met een prachtig uitzicht over de polders.

De jongere broer, Petrus Meire (mijn grootvader), werkte samen met Camiel in de smidse. Ook op huwelijksvlak deed hij zijn broer na, want hij huwde met de zuster van Clara, Silvie Vermeire. Beide koppels woonden in het ouderlijk huis. Dit is dus het geboortehuis van de kinderen van Camiel (Marcel Meire, Eduard Meire, Maria Meire en Arsène Meire) en van de kinderen van Petrus (Robert Meire, mijn moeder Rachel Meire, en Gabriëlle Meire).

De mooie grafzerk van Edouardus en Marie-Theresia stond met eeuwige vergunning op het kerkhof van Lapscheure tot in 2012. Op het kerkhof was nog plaats genoeg, maar het gemeentebestuur besliste om alle oude graven te vernietigen, ook de waardevolle. Schepen van "cultuur" was Joachim Coens. Tevergeefs ben ik bij hem gaan pleiten om het graf van onze overgrootouders te sparen als waardevol funerair erfgoed van 100 jaar oud. Samen met mijn broer Stefan Lanssens hebben we dan de kruisvormige zerk overgebracht naar de tuin van Stefan waar ze voorlopig veilig staat.
___________________________

Marie-Theresia heette Huyghebaert (met y), maar was de dochter van Jacques Huijghebaert (met ij). Via zijn vier zonen, de broers van Maria-Theresia, heeft vader Jacques zijn familienaam sterk verspreid. Drie zonen waren Huyghebaert en hebben een nageslacht met y. De vierde was Augustus Huijghebaert met ij. Augustus werd hoofdonderwijzer in Lissewege en zijn tak vestigde zich in Antwerpen waar de naam Huijghebaert op vandaag voortbestaat. ZIE SCHEMA VERDEROP.

Vader Jacques Huijghebaert (°Oostkerke 19.12.1818 +Oostkerke 05.09.1879) was metser en herbergier, maar in het schema ziet men dat hij vooraanstaande voorouders had. Zowel zijn vader, grootvader als overgrootvader waren koster en schoolmeester. Zijn betovergrootvader was Hoofdman van Vladslo. Van origine stamt de familie uit Koekelare in de jaren 1500. Ze verhuisden naar Vladslo, naar Oudenbrug en finaal naar Oostkerke. Vandaar gebeurde de uitzwerming, o.a. naar Antwerpen en naar… Lapscheure.

Niet alleen de voorouders, ook de afstammelingen van Jacques Huijghebaert waren vooraanstaande personen. Zijn zoon was schoolhoofd in Lissewege en zijn kleinzoon handelaar in Antwerpen.
Er is ook een zeer bekende afstammeling, nl. Jan Huyghebaert: havenschepen van Antwerpen, voorzitter van de Kredietbank in 1985, voorzitter van Sabena in 1996, manager van het jaar 1998 en baron benoemd in 1994. Misschien is het DNA om te ondernemen in de familie Meire gekomen via de Huyghebaerts, m.a.w. via Marie-Theresia. Alle details kunnen teruggevonden worden in het stamboomboek van René Huijghebaert "De Glans van de Geest" uit 1990 (eigen beheer).

Van Marie-Theresia's moeder Isabella Schotte hebben we de alleroudste foto (hieronder), in bezit van Luc Meire en afkomstig uit de erfenis van Arsène Meire.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.488 personen (individuals, personnes) d.d. 1 januari 2023 - site: http://lanssens.be