NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Justina LANSENS


Justina Lansens was gediplomeerde onderwijzeres. In januari 1854 werd ze aangesteld als schoolvrouw in Leffinge. Ze kreeg het noordelijk gedeelte van de gemeenteschool tot haar beschikking. Helaas moest ze nog in hetzelfde jaar aftreden bij gebrek aan leerlingen. Het duurde daarna tot 1859 vooraleer de gemeenteraad opnieuw een schoolvrouw aanstelde. Een van de gemeenteraadsleden verwoordde het als volgt: «Het enige wat we hier in Leffinge nodig hebben is een goede werkschool om de arme kinderen te leren werken, en hen aldus van de bedelarij af te houden» (bron: Edward Vivey).
Een mogelijke oorzaak van het gebrek aan succes van 'Juffrouw Lansens' was het feit dat haar beroemde vader versleten werd als liberaal, in die tijd des duivels voor de katholieken.

Na deze mislukking is Justina gehuwd. Eerder kon ze dat niet doen, want onderwijzeressen moesten in die tijd ongehuwd zijn. Bij het huwelijk was Alfons in militaire dienst. Hij was luitenant bij het Eerste Regiment van Linie te Antwerpen. Daarvoor woonde hij in Ieper. Zijn (ongehuwde) moeder woonde in Leuven.

In de bevolkingsboeken van Koekelare vinden we Justina reeds als weduwe in de periode 1870-1880. Volgens haar eigen overlijdensakte in 1910 was Alfons Segers overleden in Leuven. In Leuven vinden we veel familienamen Seg(h)ers, maar een Alfons is er nooit overleden. Misschien was het in een randgemeente ('in het Leuvense'), dat hebben we niet opgezocht.

In haar erfenisaangifte lezen we dat Justina goed bemiddeld was. De aangifte omvat:
- Zes woonhuizen op "De Plaats" van Koekelare (kadaster sectie C: nrs 1099d, 100c, 1100d, 1099f en sectie D: nrs 451i, 451k, 451l, 583a, 583b), samen 1583 m2 en geschat op 12.220 franc.
- Een woonhuis te Lichtervelde (kadaster sectie P: nrs 99a, 100), samen 4150 m2 en geschat op 3.000 franc.
- Een lening van 2.100 franc à 8% rente aan herbergier Pieter Haest-Hindryckx in Lichtervelde.
- Geld en diversen 3.733 franc.
De helft van haar erfenis ging naar haar zuster Prudentia. Er wordt niet vermeld naar wie de andere helft gegaan is (niet naar haar broer, want die was overleden zonder kinderen).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be